Fuld skattefinansierede daginstitutioner

IDE TIL KONRET FORSLAG TIL KV21

Jeg foreslår at brug af daginstitutioner, på linje med andre kernevelfærdsopgaver, gøres helt uden brugerbetaling.

FORDELE:
Daginstitutionerne gavner børnenes udvikling, og sætter forældrene fri til at udføre samfundsnyttige opgaver, m.m. Dygtige børn der trives er en forudsætning for vores samfunds fremtid, og det er derfor rimeligt at vi alle, os dem uden behov for øjeblikket, deler regningen så at sige.

En yderlige fordel er at det vil sætte folk med lavindkomst fri, da mindre midlertidige stigninger i lønindkomst (fx feriepenge, bonusser, m.m.) ikke straks vil blive modregnet i fripladsen i daginstitutionen. Det vil også spare administration i netop fripladsordningen, da den jo bortfalder.

ULEMPER:
Det vil nok kræve en hævelse af kommuneskatten. Det kan påvirke visse overførsler fra staten, jf budgetlov m.m.

BØR UNDERSØGES:
Konflikter med national lovgivning.
Udgift (brugerbetaling - administration af friplads)
Interesse i befolkningen (forældregrupper, ?)

Kommentér, kritisér, og hvis relevant: Stjæl ideen til din kommune.