Fremtidens trafikale infrastruktur - go eller no-go?

Inden for kort tid skal regeringen, vi i Alternativet og alle de andre partier til at forhandle om fremtidens trafikale infrastruktur. Alt lige fra motorveje, broer, jernbaner, havne, letbaner, cykelstier, ladestandere og meget andet vil med garanti blive lagt på forhandlingsbordet. Noget vil til syvende og sidst blive til virkelighed i et politisk aftale mellem få eller mange partier. Andet vil blive hældt ned af brættet allerede inden at forslagsstillerne er færdig med at præsentere deres tanke og politiske vision.

Vi har alle en holdning til transport - af den simple grund, at vi alle har behov for at kunne bevæge os fra A til B i alle de hjørner af Danmark vi hver især befinder os i. Nogle gange skal vi “bare ned på hjørnet”. Andre gange skal vi “langt væk”. Vores behov er forskellige, og vi har derfor også vores forskellige præferencer og ønsker. Også blandt os i Alternativet.

Rundt om i landet er ønskesedlen (og listen med “hadeobjekter”) lang. Den lokale debat er sikkert i fuld gang og har måske været det i flere år. Fro hvem gider sidder i kø - og hvem vil have en ny motorvej i baghaven?

Derfor: Hjælp os i Fagrådet for transport med at blive skarpe på, hvilke trafikale infrastrukturprojekter, som I jeres optik vil være “go og no-go”.

Vi har allerede kendskab til mange projekter rundt omkring i landet. Men #flerevedmere - og vi vil gerne ruste os bedst muligt med det bedste overblik og grundlag at gå til forhandlinger med.

På forhånd tak for jeres input, idéer og synspunkter.

2 Likes

Lars J. Kristensen skrev:

RUGBRØDSMOTORSTIER

som forbinder alle større byer i Danmark, ligesom motorvejene forbinder landets større byer for den hårde biltrafik.

Stier som både er cykelsti og ridesti.

Stier der projekteres på den måde, at de bløde trafikanter ikke kommer på langs eller på tværs af den hårde biltrafik.

Der vil samtidig kunne etableres nye former for overnatningssteder langs disse rugbrødsmotorstier, nemlig

FOLKELIGE PRIVILEGEREDE OVERNATNINGSSTEDER

Overnatningssteder hvor det er muligt at få opstaldet sin hest, sin jernhingst og -hoppe, få dem fodret med havre, luft og olie, få nye hestesko, lapper og dæk på.

Derudover mulighed for at overnatte på værelse, hytte, telt eller shelter.

Prøv at tænke på den oplevelse, at kunne ride, cykle eller gå fra Skagen til Gedser, fra Blåvandshuk til København, uden at komme langs eller tværs af den hårde biltrafik.

Ja, folk vil kunne ride på arbejde, om muligt. Helt nye transportmidler til arbejde eller ferie.

Det vil samtidig skabe en enorm turistinteresse. At kunne bevæge sig rundt i Danmark uden at støde på den hårde biltrafik. Vildt og spændende.

2 Likes

Nogle løsrevne tanker:

Kollektiv transport fungerer fint når mange skal samme distance og samtidigt. Hvis ikke, så kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse. Både på resurser og på økonomi. Busser med kun 1-2 passagerer. Toge med kun 10-15. Det må kunne gøres smartere og stadig til en pris, hvor alle kan være med. On demand taxikørsel med førerløse vogne? En slags videre udvikling af flextrafik.

Individuel transport er kommet for at blive. Vi kommer fortsat til at bruge små enheder og måske også i stigende grad. Vi har ikke spor lyst til at få den individuelle transport luftbåren, så vi får brug for asfalten. Fx Hillerød motorvejen, som Torsten ellers argumenterede imod for få dage siden. (Siger en, der bor i den landsdel J ). Ladestandere og samkørsels p-pladser selvfølgeligt. Vi skal gøre det nemt at gøre det rigtige.

Transport koster resurser. Medmindre det er til fods eller på cykel, og det har en begrænsning på afstanden. Supercykelstier og vandreruter og helst adskilt fra kørende trafik. Nedbringe behovet for transport mest muligt. Styrk digital infrastruktur, færre arbejdsdage med fysisk fremmøde og færre i det hele taget – a la 4 dages arbejdsuge.

Vi har ikke brug for flere eller større lufthavne, tak. Samme gælder krydstogtshavne.

Det eksisterende banenet skal holdes ved lige men der er næppe basis for at udvide nettet.

2 Likes

Fremskynding af flere elbiler på de danske veje, flere el-ladestandere, grøn elproduktion og motorvejsnet mellem Næstved, Slagelse og Holbæk.

2 Likes

Uden at have beregningerne helt på plads, så har jeg en forestilling om, at fly er bedst på meget lange strækninger, da det jo tager mindst 8 dage at sejle over Atlanten.

Jeg forestiller mig en mobilitetsstruktur hvor man lokalt i byer har en effektiv offentlig transport. København har metro, bus og S-tog, Aarhus og Odense har letbane og busser. Med en fornuftig udbygning, suppleret med delecykler/løbehjul vil trafikken inden for ringgade kunne lukkes for biler. Trafik til byen foregår fra park-shop-ride anlæg uden for byen i tilknytning til moterveje til trafik-knudepunkter i byen, med nem omstigning til lokal-transport.

Lokalt uden for byerne er bil og cykel nok svært at udkonkurrere. Den kan suppleres med flex-trafik / teletaxa.

Transport mellem byerne foregår primært med tog, gerne hurtige tog med jævnlige afgange. Jeg er klar over, at det vil kræve en udbygning af skinnenettet.

Transport til nærliggende metropoler (Berlin, Hamburg, Stockholm) foregår med højhastighedstog med timeafgang.

Transport til europæiske metropoler (Munchen, Paris, Pragh) foregår med daglige nattog.

Samme struktur drømmerjeg om at opbygge for gods. Lokalt inden for byerne foregår omdeling med elektriske varevogne. Mellem byerne på tog. Til Østen med skib eller fly.

Så, set med mine øjne, kan man droppe bilforbindelsen under Fehmern bælt; og man kan nøjes med en maglev togbane København – Aarhus.

1 Like

Vi skal fremme smart transport. lettere skift mellem transportformer. hvem kan ikke huske da DSB s tog indførte gratis cykeltransport. Var det ikke en mageløs forbedring ? Det gælder nu bilerne. Vi skal bygge p huse ved hvert af de større indfaldsveje til de større byer. P husene skal stå i direkte forbindelse med tog, metro og letbane. Man indløser sin parkeringsbillet og den gælder samtidig som togbillet f.x i hele hovedstadsområdet i 12 timer. Køge Nord og Høje Taastrup er faciliteterne allerede opført nu gælder det om at Nudge resten af vejen.

2 Likes

Hele metroløsninger - ikke halve letbaneløsninger.

Jeg synes Århus’ letbane har karakter af en “halv løsning”. Man har ikke villet gå hele vejen og investere i en hurtig højbanemetro som i Kbh. Nu har man en letbane, som på strækningen til Odder slås af bussen på rejsetid. Så kunne man ligeså godt have ladet være.

1 Like

Hurtigere elektrificerede InterCity og regionaltog bør være en topprioritet.

Rejsetider betyder næsten alt for brugeroplevelsen og dermed tilslutningen til offentlig transport.

Få rettet nogle flere regionale baner ud og indsæt hurtigere elektriske tog. Ja det er dyrt, men det batter også, hvis man vil gøre noget for provinsbyerne. Hele, ambitiøse løsninger, tak.

Resten af Europa kan i øvrigt godt finde ud af det. DK er jo et jernbane-U-land.

1 Like