Fremtidens kollektive trafik

Det er vi og det kan vi bestemt være enige om, de forslag du skitserer. En begyndelse som vi allerede kunne indføre nu er spor, hvor man kun må køre, hvis man er i delebil? Ville nok være motiverende og lykken for bilister, der pendler og ellers tit sidder i kø?

Ja - også en mulighed.
I det hele taget synes jeg, vi mangler en ordentligt udviklet traffik-politik her i Alternativet.
Underligt med så mange store dyre ord om klima - og så ikke rigtig noget reelt om traffik :expressionless:

Jeg synes nu at vi har meget grøn transportpolitik på hylderne - se fx afsnittet ‘Omstilling af transportsystemet’ her:
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/klima-miljo-natur

Og udspillet fra valgkampen om renere luft i byerne: https://alternativet.dk/application/files/8815/5953/4668/renereluftoggroenneretrafikibyerne-alternativet.pdf

Jeg læser det som Arne ønsker politikken udfoldet med konkrete bud, der kan italesættes og sigtes imod - en ny håndgribelig dagsorden, Søren? :slightly_smiling_face:

Personligt er jeg ked af mimrekortet udfases 9. Juni. Det har jeg haft glæde af og jeg har set, hvordan det flittigt har været brugt af andre. Bussen kan også være et slags “forsamlingshus”, det er her mange får kontakt i en ellers lang og måske ensom hverdag. Nu skal ordningen digitaliseres med et rejsekort og fordyres også dermed. Meget ældre mennesker har 80-90 årige har ikke en reel chance for at følge med den afvikling - for jeg ser det ikke som en udvikling af offentlig trafik, men en afvikling af samme med udbragte varer til følge osv, hvor de før var selvhjulpne? Hvorfor er vi ikke på banen og taler fx den udvikling imod? Kh :green_heart:

1 Like

Dataloven siger at borgere ikke skal tvinges ind i digitale løsninger. Jeg synes ikke, der her leves op til den lov i den her forbindelse?

1 Like

Selvom jeg sagtens kan følge dig og også gerne så flere analoge løsninger bevaret, så er det altså ikke i strid med diverse lovgivning at nedlægge klippekort og mimrekort.

1 Like

Ok, det ved du. Jeg har lige talt med en fra digitaliseringsstyrelsen og skal skrive til dem. Jeg vende tilbage, når jeg har et svar. :slight_smile:

Jo, Søren, Alternativet har noget grøn transportpolitik “på hylderne”, men idéen om at gøre motorvejene grønne er der ikke!

Hej igen Søren så blev jeg lidt klogere ved henvendelse til digitaliserings styrelsen. Det er ved lov besluttet at vi som borgere har pligt til at bruge digitale løsninger samtidigt er det besluttet at det offentlige har pligt til at hjælpe og vejlede - det gælder dog ikke rejsekort? Eller Aula? Skriver de til mig. Der skal man som privat person selv henvende sig for at få yderligere hjælp og vejledning? “ Digitaliseringsstyrelsen skal dog gøre dig opmærksom på, at hverken Rejsekort ej heller Aula er systemer, der falder ind under offentlig myndighedsudøvelse. Det falder derfor ikke inden for Digitaliseringsstyrelsens ressortområde at udøve vejledning om brugen af disse selvbetjeningsløsninger.

Vi anbefaler, at du i stedet tager kontakt til henholdsvis Rejsekort og den pågældende institution, der anvender Aula, såfremt du har brug for yderligere vejledning herom.“

1 Like

Melder mig også gerne som en tilhænger af gratis offentlig transport … der var vist nogen der regnede på hvad det ville koste … det var faktisk ikke så slemt tænkte jeg den gang kan jeg huske og det var vist nok ikke engang noget hvor mindre slid på vejene og ikke mindst mindre behov for at investere i udvidede vejnet var taget med.

Det her med at kloge biler giver mere plads på vejene er vist en mere eller mindre digital myte so far, “intelligente systemer” i biler lige nu giver faktisk mindre plads på vejene … jeg vil se det før jeg tror det og vi skal også huske at lige gyldigt hvilken slags bil vi laver så er en stor del af deres klmabelastning produktionen af dem, i den forbindelse giver det god mening at få flere mennesker ind i bilerne.

Der er klart meget udvikling at lave, jeg ser kæmpe tomme blå busser køre forbi mig herude en gang om dagen, er ret sikker på det behov de dækker kunne være dækket af mindre køretøjer, men sådan som vores offentlige transport system er bygget op så gætter jeg på kommunen har udbudt kørsel med en bestemt type bus et bestemt antal gange eller sådan noget, det giver jo ikke vognmanden meget rum til at innovere i den sammenhæng.

Danmark er håbløst bagude i forhold til andre lande med udviklingen af vores transportsystem i en møre grøn retning, om det så er bedre kollektiv transport eller lavere afgift på mindre miljøbelastende biler, så er der de sidste 30 år kun gået en vej for Danmark og det er på vej imod sidstepladsen inden for udvilking af transportsystemer, bortset fra antallet af kilometer pr borger. Når man kommer til for eksempel Ukraine som man tænker burde være lidt bagude i forhold til Danmark … ja så kan man faktisk nemmere komme rundt der uden at skulle have fat i bil end man kan i Danmark.

Ældre og handicappede med beskyttet adresse kan ikke få rejsekort! Systemet kan ikke håndtere adressebeskyttelse efter CPR-loven!

Christine er du enig med mig i at der er “et sort hul”, som vi som parti kunne sætte lys på?

Ja! Det er vi helt enige om.

1 Like

Har du en kilde? Personer med “hemmelig adresse” (det som juridisk hedder “beskyttet adresse”) kan ifølge rejsekortets hjemmeside bestille rejsekort her.

Ja, jeg giver info videre.

Det har været forsøgt tidligere uden resultat. Problemet er tilsyneladende at dokumentation for alder og/eller førtidspension / handicap, som er betingelse for nedsatte takster, indholder den beskyttede adresse.

Jeg har set mails om problematikken, der gentagne gange ikke blevet besvaret.

Men det er et stykke tid siden, så måske har de fundet løsninger?

Jeg undersøger og vender tilbage.

Måske har de fundet løsninger, fordi mimrekoret definitivt bliver nedlagt?

“Når vi har oprettet dig som kunde, vil du modtage en mail med adgang til selvbetjeningen. Her kan du bestille dit rejsekort og få det tilsendt med posten.”

Det her er bare ikke godt nok, der er mange ældre som ikke har pc osv.

Jeg havde ret:

Det kan ikke lade sig gøre at beskytte en adresse, som man skal oplyse til en database, som åben for alle mulige ansatte!

Rejsekortets metode nedenfor er bare omgåelse af beskyttelsen i CPR:

Man skal selv oplyse adressen, fordi Rejsekortet ikke kan trække den automatisk via CPR!!! Dvs. at man skal bryde sin adressebeskyttelse for at få et rejsekort!

En teknisk løsning kunne være at lade folk bestille rejsekort via NemID UDEN krav om udlevering af adresseoplysninger.

Customer identification (ER200) DSB
According to The EC Money Laundry Act, proof of identify is needed for all Rejsekort customers

If you do not have a Danish CPR number, you can use this form to become a customer or to block a rejsekort Anonymous.

CUSTOMERINFORMATION (Machine readable – one character per box)

 • Mandatory. Residential address – must be verified by ID on which the address must appear.
 • First name(s)
 • Family name
 • Addressline 1
  Addressline 2
 • Postal code * City
  State / Province
 • Country
  CPR number

Fedt Christine :smiley:. Movia har besluttet at de alligevel ikke trækker mimrekortet tilbage. I stedet for vil de finde en alternativ måde at harmonisere deres rabatter på. Skønt at ældre, som på ingen måder er brugere af digitale medier og heller ikke kan huske at bruge devices i busser, nu fortsat ubekymret kan benytte den offentlige trafik :green_heart::+1::green_heart:

1 Like