Fremtidens kollektive trafik

Jeg er pendlerrepræsentant hos DSB for strækningen Roskilde-København og ønsker at starte en dialog med partiets medlemmer om hvordan partiets politik i forhold til kollektiv trafik bør være.
Partiet har en mærkesag hvad angår omstilling af transportsystemet.
Men hvor meget og hvordan skal den kollektive trafik nu og i fremtiden være en del af transportsystemet?

Kom gerne med emner, drømme, muligheder, idéer og andet til hvordan vi udvikler en politik der både stræber efter umiddelbare reelle mål og samtidig tager højde for den fremtid vi endnu ikke kender, men som vi måske kan ænse…

Nogle emner jeg mener er spændende er blandt andet:
Uber ønsker at skabe en fremtid hvor førerløse taxaer betjener alle mennesker og privatbilisme er en saga blot.
Kunne denne service leveres af de regionale trafikselskaber eller flextrafik?

Fremtiden byder på førerløse biler der formår at udnytte vejnettet næsten fuldt ud med intelligent trafikstyring.
Danmarks første førerløse bus forventes i rute i Aalborg 2018.
Mange forskere advarer derfor mod at investere i nye by-, let-, lokal- og S-baner.
Bør vi i stedet investere i allerede eksisterende baner hvor passagerne vil komme frem til stationer og andre trafikknudepunkter ved hjælp af intelligent taxa- og bustransport…?

Nordjyllands Trafikselskab er begyndt at tale om “kollektiv mobilitet” netop for at indrage alle transportmuligheder og ikke kun de offentlige.
Hvordan tænker vi i Alternativet…?

God dialog til alle…!

3 Likes

Jeg har længe tænkt i disse baner https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_ridesharing

1 Like

Hej Danny.
Godt emne du tager op. Og enig, NT laver mange interessante ting.

Overordnet set er omstillingen af transportsystement jo en af vores mærkesager: http://alternativet.dk/partiprogram_3-2/
Mine egne tanker er at vi skal passe på med at skære landet/befolkningen over en kam: Der er forskellige behov og muligheder alt efter hvor du er geografisk og i livet.
Det har jeg skrevet lidt om på min blog, fx her:
http://www.sorenhave.dk/blog/2014/04/transport-i-helikopterhoejde/
http://www.sorenhave.dk/blog/2014/11/de-selvkoerende-biler-kommer-men-hvad-vil-vi-med-dem/

(Og skriver løbende rigtig meget om det på Twitter, særligt på #dktrp)

De bedste hilsner,
Søren

1 Like

Jeg melder mig også gerne som trafiknørd. Jeg har egen bil og bor i et større parcelhuskvarter. Jeg har 10-15 minutters gang til indkøb og 12 minutters kørsel til mit arbejde.

Bussen til arbejde køre i timedrift og jeg skal gå 10 minutter fra hjem til busholdeplads og 5-15 minutter fra arbejdssted til busholdeplads.

Hvis jeg var gangbesværet og ville tage bussen til indkøb, skulle jeg først køre med bussen til city 20 minutter og på vejen hjem bruge 3 minutter. Heldigvis for mig vender det den vej. Andre skal den lange vej, efter indkøbet.

Besøg hos børnebørnene. I bil 25 minutter. Med off. transport: 2 timer 30 minutter, begge veje.

Disse forskellige behov synes jeg viser et stort behov for alternativ tilgang, hvis den kollektive trafik skal kunne løse fremtidens udfordringer.

Måske det er ridesharing, måske er det flextrafik, måske er det letbaner, måske er det rullende opsamling af moduler til lange ture. Sandsynligvis er det noget helt tredje. Det kan jo også være at byplan- og landplanlægning skal tænkes sammen med trafikken og sundhed, så vi alle kommer til at bevæge os en anelse mere, uden at skulle hænge på motionscykler og andet isenkram i fitnesscentrene.

Det

1 Like

Nu hvor vi er i det nordjyske, vil jeg anbefale at tage et kig på Aalborg Kommunes “mobilitetsstrategi”, som giver et godt eksempel på, hvordan vi kan tænke offentlig trafik (som al trafik er i den forstand, at den er afhængig af den offentlige infrastruktur) i fremtiden. Her præsenteres bl.a. en “bæredygtighedsblomst”, som viser alle de værdier og interesser, som er på spil i trafikken: http://referater.aalborgkommune.dk/Pdf.aspx?pdfnavn=17920420.PDF&type=bilag&id=19458

2 Likes

Mangfoldighed er ordet her. Jeg har lagt et indlæg om førerløse biler ind under ‘Vi bør genoverveje holdningen til el- og hybridbiler.’ Og mange tak til Andreas for at dele Ålborgs vision. Det virker godt.

En ting som jeg skriver om i mit andet indlæg er et opbygge et klassifikationssystem over alle veje, så sikkerhedsforholdene er lysende klare afhængig hvor og hvilke veje man kører ad. Herved kan producenter af køremoduler vide, hvordan de skal lave et givet køretøj, for at kunne sælge det. Alt fra cykler til Teslaer bliver derved muligt.

Der bliver mere og mere trafik - især med privatejede biler på veje, som bliver stadigt mere belastede.
Det går jo ikke i længden.
En løsning kunne være:
Udbyg den kollektive trafik, og gør den gratis - d.v.s. betalt over skatten.

2 Likes

Det kan undre, synes jeg, at ingen synes at gå ind for gratis kollektiv traffik - finansieret af stats-skatten.
Vi sparer de omkostnings-tunge betalings-systemer.
Vi løfter byrden i et socialt afbalanceret fællesskab.
Vi kan opnå en stadig kraftigere CO2-reduktion.
Vi reducerer traffik-skader/dødsfald.
Vi frigør en masse menneskers køretid til bl.a. arbejde.
Og udviklingsmulighederne er jo fascinerende! :smirk:

3 Likes

Så er vi da to, der går ind for gratis kollektiv traffik.
Måske vi også kunne gå ind for at gøre motorvejene mere klimaneutrale:

 • Elektriske letbane-tog med WiFi i begge retninger over motorvejene
 • God bilparkering ved alle stationer
 • Solceller, vindmøller og ladestationer langs vejen.

Det lyder dyrt, men

 • vi sparer hele billetsystemet
 • vi gør rejsetid til arbejdstid
 • selve transporten er nok også billigere end privatbilen
1 Like

Ja - også en mulighed.
I det hele taget synes jeg, vi mangler en ordentligt udviklet traffik-politik her i Alternativet.
Underligt med så mange store dyre ord om klima - og så ikke rigtig noget reelt om traffik :expressionless:

Jeg synes nu at vi har meget grøn transportpolitik på hylderne - se fx afsnittet ‘Omstilling af transportsystemet’ her:
https://alternativet.dk/politik/vores-politik/klima-miljo-natur

Og udspillet fra valgkampen om renere luft i byerne: https://alternativet.dk/application/files/8815/5953/4668/renereluftoggroenneretrafikibyerne-alternativet.pdf

Selvom jeg sagtens kan følge dig og også gerne så flere analoge løsninger bevaret, så er det altså ikke i strid med diverse lovgivning at nedlægge klippekort og mimrekort.

1 Like

Jo, Søren, Alternativet har noget grøn transportpolitik “på hylderne”, men idéen om at gøre motorvejene grønne er der ikke!

1 Like

Melder mig også gerne som en tilhænger af gratis offentlig transport … der var vist nogen der regnede på hvad det ville koste … det var faktisk ikke så slemt tænkte jeg den gang kan jeg huske og det var vist nok ikke engang noget hvor mindre slid på vejene og ikke mindst mindre behov for at investere i udvidede vejnet var taget med.

Det her med at kloge biler giver mere plads på vejene er vist en mere eller mindre digital myte so far, “intelligente systemer” i biler lige nu giver faktisk mindre plads på vejene … jeg vil se det før jeg tror det og vi skal også huske at lige gyldigt hvilken slags bil vi laver så er en stor del af deres klmabelastning produktionen af dem, i den forbindelse giver det god mening at få flere mennesker ind i bilerne.

Der er klart meget udvikling at lave, jeg ser kæmpe tomme blå busser køre forbi mig herude en gang om dagen, er ret sikker på det behov de dækker kunne være dækket af mindre køretøjer, men sådan som vores offentlige transport system er bygget op så gætter jeg på kommunen har udbudt kørsel med en bestemt type bus et bestemt antal gange eller sådan noget, det giver jo ikke vognmanden meget rum til at innovere i den sammenhæng.

Danmark er håbløst bagude i forhold til andre lande med udviklingen af vores transportsystem i en møre grøn retning, om det så er bedre kollektiv transport eller lavere afgift på mindre miljøbelastende biler, så er der de sidste 30 år kun gået en vej for Danmark og det er på vej imod sidstepladsen inden for udvilking af transportsystemer, bortset fra antallet af kilometer pr borger. Når man kommer til for eksempel Ukraine som man tænker burde være lidt bagude i forhold til Danmark … ja så kan man faktisk nemmere komme rundt der uden at skulle have fat i bil end man kan i Danmark.

1 Like

Ældre og handicappede med beskyttet adresse kan ikke få rejsekort! Systemet kan ikke håndtere adressebeskyttelse efter CPR-loven!

Ja! Det er vi helt enige om.

2 Likes

Har du en kilde? Personer med “hemmelig adresse” (det som juridisk hedder “beskyttet adresse”) kan ifølge rejsekortets hjemmeside bestille rejsekort her.

Ja, jeg giver info videre.

Det har været forsøgt tidligere uden resultat. Problemet er tilsyneladende at dokumentation for alder og/eller førtidspension / handicap, som er betingelse for nedsatte takster, indholder den beskyttede adresse.

Jeg har set mails om problematikken, der gentagne gange ikke blevet besvaret.

Men det er et stykke tid siden, så måske har de fundet løsninger?

Jeg undersøger og vender tilbage.

Jeg havde ret:

Det kan ikke lade sig gøre at beskytte en adresse, som man skal oplyse til en database, som åben for alle mulige ansatte!

Rejsekortets metode nedenfor er bare omgåelse af beskyttelsen i CPR:

Man skal selv oplyse adressen, fordi Rejsekortet ikke kan trække den automatisk via CPR!!! Dvs. at man skal bryde sin adressebeskyttelse for at få et rejsekort!

En teknisk løsning kunne være at lade folk bestille rejsekort via NemID UDEN krav om udlevering af adresseoplysninger.

Customer identification (ER200) DSB
According to The EC Money Laundry Act, proof of identify is needed for all Rejsekort customers

If you do not have a Danish CPR number, you can use this form to become a customer or to block a rejsekort Anonymous.

CUSTOMERINFORMATION (Machine readable – one character per box)

 • Mandatory. Residential address – must be verified by ID on which the address must appear.
 • First name(s)
 • Family name
 • Addressline 1
  Addressline 2
 • Postal code * City
  State / Province
 • Country
  CPR number
1 Like

Jeg er klar tilhænger af gratis kollektiv trafik. Jeg bor tæt på Vejle by og priser mig hver dag lykkelig over at jeg IKKE skal gennem byen på arbejde. Jeg er formand for Bredballe lokalråd og vi har inviteret til vores første borgermøde den 17. marts. Temaet er selvfølgelig TRAFIK og vi håber på at kunne sætte ambitionsniveauet så højt at privatbilismen på sigt er en saga blot.

I første runde er ved nødt til at behandle sproget. Hver gang en avis, TV- eller radiostation taler om trafik er det underforstået at det er privatbilisme man snakker om og for.

Den kollektive trafik ligger så langt tilbage at først efter flere kander kaffe bliver det muligt at få debatten bragt ind på ‘Hvordan indretter vi persontransport hensigtsmæssigt?’

I øvrigt mener jeg at batteridrevne busser bør indgå i overvejelserne allerede nu. PT er den dyreste del af busdriften i Danmark chaufførernes lønninger.