Fremtidens kollektive trafik


(Danny Pedersen) #1

Jeg er pendlerrepræsentant hos DSB for strækningen Roskilde-København og ønsker at starte en dialog med partiets medlemmer om hvordan partiets politik i forhold til kollektiv trafik bør være.
Partiet har en mærkesag hvad angår omstilling af transportsystemet.
Men hvor meget og hvordan skal den kollektive trafik nu og i fremtiden være en del af transportsystemet?

Kom gerne med emner, drømme, muligheder, idéer og andet til hvordan vi udvikler en politik der både stræber efter umiddelbare reelle mål og samtidig tager højde for den fremtid vi endnu ikke kender, men som vi måske kan ænse…

Nogle emner jeg mener er spændende er blandt andet:
Uber ønsker at skabe en fremtid hvor førerløse taxaer betjener alle mennesker og privatbilisme er en saga blot.
Kunne denne service leveres af de regionale trafikselskaber eller flextrafik?

Fremtiden byder på førerløse biler der formår at udnytte vejnettet næsten fuldt ud med intelligent trafikstyring.
Danmarks første førerløse bus forventes i rute i Aalborg 2018.
Mange forskere advarer derfor mod at investere i nye by-, let-, lokal- og S-baner.
Bør vi i stedet investere i allerede eksisterende baner hvor passagerne vil komme frem til stationer og andre trafikknudepunkter ved hjælp af intelligent taxa- og bustransport…?

Nordjyllands Trafikselskab er begyndt at tale om “kollektiv mobilitet” netop for at indrage alle transportmuligheder og ikke kun de offentlige.
Hvordan tænker vi i Alternativet…?

God dialog til alle…!


(Mads Konge) #2

Jeg har længe tænkt i disse baner https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_ridesharing


(Søren Have) #3

Hej Danny.
Godt emne du tager op. Og enig, NT laver mange interessante ting.

Overordnet set er omstillingen af transportsystement jo en af vores mærkesager: http://alternativet.dk/partiprogram_3-2/
Mine egne tanker er at vi skal passe på med at skære landet/befolkningen over en kam: Der er forskellige behov og muligheder alt efter hvor du er geografisk og i livet.
Det har jeg skrevet lidt om på min blog, fx her:
http://www.sorenhave.dk/blog/2014/04/transport-i-helikopterhoejde/
http://www.sorenhave.dk/blog/2014/11/de-selvkoerende-biler-kommer-men-hvad-vil-vi-med-dem/

(Og skriver løbende rigtig meget om det på Twitter, særligt på #dktrp)

De bedste hilsner,
Søren


(Olav Bach) #4

Jeg melder mig også gerne som trafiknørd. Jeg har egen bil og bor i et større parcelhuskvarter. Jeg har 10-15 minutters gang til indkøb og 12 minutters kørsel til mit arbejde.

Bussen til arbejde køre i timedrift og jeg skal gå 10 minutter fra hjem til busholdeplads og 5-15 minutter fra arbejdssted til busholdeplads.

Hvis jeg var gangbesværet og ville tage bussen til indkøb, skulle jeg først køre med bussen til city 20 minutter og på vejen hjem bruge 3 minutter. Heldigvis for mig vender det den vej. Andre skal den lange vej, efter indkøbet.

Besøg hos børnebørnene. I bil 25 minutter. Med off. transport: 2 timer 30 minutter, begge veje.

Disse forskellige behov synes jeg viser et stort behov for alternativ tilgang, hvis den kollektive trafik skal kunne løse fremtidens udfordringer.

Måske det er ridesharing, måske er det flextrafik, måske er det letbaner, måske er det rullende opsamling af moduler til lange ture. Sandsynligvis er det noget helt tredje. Det kan jo også være at byplan- og landplanlægning skal tænkes sammen med trafikken og sundhed, så vi alle kommer til at bevæge os en anelse mere, uden at skulle hænge på motionscykler og andet isenkram i fitnesscentrene.

Det


(Andreas Beyer Gregersen) #5

Nu hvor vi er i det nordjyske, vil jeg anbefale at tage et kig på Aalborg Kommunes “mobilitetsstrategi”, som giver et godt eksempel på, hvordan vi kan tænke offentlig trafik (som al trafik er i den forstand, at den er afhængig af den offentlige infrastruktur) i fremtiden. Her præsenteres bl.a. en “bæredygtighedsblomst”, som viser alle de værdier og interesser, som er på spil i trafikken: http://referater.aalborgkommune.dk/Pdf.aspx?pdfnavn=17920420.PDF&type=bilag&id=19458


(Olav Bach) #6

Mangfoldighed er ordet her. Jeg har lagt et indlæg om førerløse biler ind under ‘Vi bør genoverveje holdningen til el- og hybridbiler.’ Og mange tak til Andreas for at dele Ålborgs vision. Det virker godt.

En ting som jeg skriver om i mit andet indlæg er et opbygge et klassifikationssystem over alle veje, så sikkerhedsforholdene er lysende klare afhængig hvor og hvilke veje man kører ad. Herved kan producenter af køremoduler vide, hvordan de skal lave et givet køretøj, for at kunne sælge det. Alt fra cykler til Teslaer bliver derved muligt.


(Arne Thomsen) #7

Der bliver mere og mere trafik - især med privatejede biler på veje, som bliver stadigt mere belastede.
Det går jo ikke i længden.
En løsning kunne være:
Udbyg den kollektive trafik, og gør den gratis - d.v.s. betalt over skatten.