Fremtiden for Alternativet Rudersdal

Kære medlemmer
Der var møde i Alternativet Rudersdal d.25/4 på Mantziusgården. Vi mødtes 15 personer i Galleriet for at høre Kenneth Birkholm fra Det Konservative Folkeparti og kommunalbestyrelsesmedlem siden 2013 og vælge vores egne kandidater til KV17. Kenneth fortalte levende, hvordan det var truslen om lukning af Høsterkøb skole, der fik ham til at gå ind i kommunalpolitik. Han fortalte, at han aldrig før havde været aktiv i politik, og aldrig før havde været medlem af et politisk parti. Det var lidt en tilfældighed, at det blev C, men at han nu er konservativ i hjertet. Vi fik et godt indblik i arbejdet i kommunalbestyrelsen og blev opfordret til, at hver kandidat har tre mærkesager og koncentrerer sig om det. Han havde selv drivkraften i kampen for Høsterkøb skole, og den bar ham igennem til valg. Derudover vidste han ikke meget om politik i Rudersdal. Det kom efterfølgende. Folk stemmer ofte på personligheden. Nu er han spidskandidat for C! Vi ser frem til yderligere samarbejde med Kenneth Birkholm.

Anden del af mødet var egentlig valg af Kv17 kandidater. Vi måtte konstatere, at de 4 mænd, der havde overvejet kandidatur, endnu ikke var fuldt afklarede. Vi besluttede derfor enstemmigt, at vi ville arbejde med politikudvikling og arrangementer hen over sommeren, og derefter intensivere det udadvendte arbejde efter sommerferien og først holde kandidatvalg i slutningen af august. Til alles glæde meldte Anette Buus Rosholm sig som kandidataspirant. Vi aftalte at indgå i Alternativets, Alles Folkemøde, der finder sted i ugen op til Pinse med kulmination 2.pinsedag, der også er Grundlovsdag d.5/6. Det blev foreslået, at vi koncentrerer os om 5/6 evt. Med grundlovstale af Christian Poll og folkekøkken på Mantziusgården. Der blev dog også talt løst om gadearrangementer og syning af Store Å. Vi aftalte ligeledes, at reservere en dag om ugen i maj måned til debat og planlægning af 5/6, vores politikudvikling og andre aktiviteter hen over sommeren og efteråret op til KV17.

Reserverede datoer:

Tirsdag 2/5 kl.19 til 21 Galleriet på Mantziusgården. Indgang via 7A.

Onsdag d.10/5 kl.19 til 21 lokal 1.4 og 1.5, Mantziusgården. Første sal, indgang 7A

Torsdag d.18/5 lokale 1.4 og 1.5

Mandag d. 30/5 Galleriet.

Alle møder er åbne, og der er ingen forpligtelser ved at deltage. Man kan komme for at lytte, for at komme med gode ideer eller for at være med praktisk. Man behøver ikke komme hver uge. Men for forplejningens skyld, er det rigtig godt at tilmelde sig begivenheden på Facebook: Alternativet Rudersdal, eller på begivenheden på AlleOs. Vi opfordrer til, at alle gør profilen på AlleOs åben for medlemmer, og at man går ind på den lukkede gruppe på Facebook og anmoder om optag, så vi kan bruge gruppen til at debattere politik og arrangementer og informere.

Vi glæde os meget til at se jer Tirsdag 2/5 kl.19 til 21 Galleriet på Mantziusgården. Indgang via 7A.

Link til vores facebookgruppe: Redirecting...