Fredspolitik løsning af konflikter fra den kolde krig

Vi har siden afslutning af den kolde krig været vidende til en mængde konflikter rundt omkring - alt for mange har været voldelige med store flygtningestrømme til følge. Desuden har det igen været årsag til grøftegravning mellem øst og vest. i 1920 blev der afholdt folkeafstemning mellem Dk og Tyskland om Nordslesvig efter det tidspunkt har grænsen ligget fast også selv om der har været en leder som Hitler, Mange af de tidligere sovjetiske republikker har store mindretal og senest har vi se Krim stemmer for Rusland - et område som altid har været en del af Rusland men blev givet til Ukraine af Krustjov. Det kunne være en FN-opgave EU-opgave hvad ved jeg at få foretaget afstemningerne som lagde nogle grænser der var naturlige og så understøtte mere end at tale aggression og dermed dyrke den livsfarlige nationalisme. Jeg synes verden har været for sløv og hele tiden fastholdt at grænser ligger fast - vi fik en fredsdividente da den kolde krig sluttede i form af lavere militærudgifter - nu skal vi skabe en ordentlig fred og ikke bare i vor egen verdensdel - som Sting synger I hope the Russians love their children too!!!