Fravalg af nyhedsbreve

Jeg er forleden blevet opmærksom på muligheden for at fravælge nyhedsbreve på AlleOs. Det er jo grundlæggende godt at folk selv kan kontrollere, hvad de modtager - men jeg har et par spørgsmål:

  • Ifølge minimumsvedtægterne skal årsmødet “indkaldes” med 6 ugers varsel. En del info ifm mødet skal “udsendes til alle medlemmer”. Er dette opfyldt, hvis informationen står i et nyhedsbrev, som ikke alle medlemmer modtager?

  • Kan vi som lokalforeningsbestyrelse tillade os at sende info ud til alle medemmer, hvis der ikke er tale om et nyhedsbrev? Vi har folks email-adresser, så praktisk er det ikke noget problem.

  • Er det som lokalbestyrelse muligt at få at vide, hvem der har valgt nyhedsbreve fra os fra? Eller blot hvor mange der har gjort det?

  • Hvem har adgang til folks indstilling for “INFORMATIONSNIVEAU”, bruges den pt og hvordan?

De kontaktes særskilt og manuelt - jeg tror, at vi gjorde det samme sidste år.

Det er generelt bedst at bruge AlleOs til det. Vi er nødt til at bevæge os væk fra, at mailadresser flyder rundt udenom de officielle systemer - blandt andet fordi, det skaber problemer ift. håndtering af persondata.

Nej, ikke lige nu desværre. Der er statistik for nyhedsbrevene, men der kan være tilmeldte, som ikke er medlemmer, så det er svært at regne sig frem til noget præcist.

Kun systemet. Den bruges ikke så meget pt.

Jeg taler om lokalforeningernes årsmøde - jeg tror at du taler om landsmødet. Mit problem er netop at jeg ikke har mulighed for at kontakte særskilt og manuelt. Dermed er jeg så vidt jeg kan se ikke i stand til at opfylde vedtægterne, uden at bruge plan B:

Ahh, yes, jeg forstår problemet nu. :slight_smile:

En løsning kunne være, at vi tilføjet endnu et mærke - fx årsmøde eller indkaldelse - som så kan overtrumfe indstillingen for medlemmet?

1 Synes om