Franciskas Nyhedsbrev

Franciskas Nyhedsbrev

Kære venner

Jeg håber, at forårssolen smiler til jer alle i disse dage.

I dette nyhedsbrev vil jeg komme omkring forskellige emner. Først og fremmest vil jeg sige lidt om min tur rundt i storkredsene og mine mange skønne møder med engagerede alternativister. Så vil jeg præsentere nogle af mine tanker om EU-forbeholdsafstemningen og vores interne proces med den i Å. Og til sidst vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg har af planer for foråret og forsommeren, hvor vi jo blandt andet har et landsmøde lige om hjørnet.

Brevet er lidt længere, end det plejer, men tilgiv mig, at jeg har meget på hjerte.

Design uden navn

Tak for at tage godt imod mig

Lige inden påske var jeg på tur rundt i landet for at besøge en lang række af vores storkredsforeninger. Jeg var i Ringsted, Vejle og Tønder, Ringe, Viborg og Aarhus.

En fantastisk tur! Og først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for at tage godt imod mig. Det var meget bekræftende at møde så mange søde og politisk engagerede mennesker. Mange, der har lagt rigtig meget energi i Alternativet - også i tider, hvor det ikke altid har været nemt. Tak til jer for at stå fast.

Jeg vil også sige tak til alle jer, som har været med i kortere tid eller lige meldt jer ind. Det er fantastisk at have jer med ombord, og det glæder mig, at så mange af jer kaster jer ind i det politiske arbejde, engagerer jer i fagråd, blander jer i debatter.

Lige nu er vi et sted som parti, hvor vi langsomt men stødt stiger i meningsmålingerne. Det er min oplevelse, at der eksisterer en stor samhørighed i partiet. Vores organisation har det bedre end længe - Fyns storkreds, som fx var lige ved at lukke, sprudler nu af energi og engagerede folk. For vi ved, at det er op til os nu. At det er vores sammenhold som parti og vores indsats hver især, der gør, at vi bliver genvalgt til næste folketingsvalg.

I allerforreste række står vores kandidater. I rigtig mange storkredse er der blevet holdt de første opstillingsmøder og valgt en masse stærke folketingskandidater. Jeg tror, vi er oppe omkring de 50 allerede. Det er stærkt. Og tak til jer alle for at stille jer frem i forreste række. Samtidig vil jeg virkelig appellere til, at alle, der har energi og lyst, melder sig på banen ved de resterende opstillingsmøder og til anden bølge af møder. Jeg håber inderligt, at vi hurtigt når op på 100 kandidater og dermed viser resten af verden, hvor stærkt organiserede vi er. Der findes mange måder at være kandidater på - jeg selv startede som listekandidat ved folketingsvalget i 2015 udelukkende for at bakke op om de daværende spidskandidater.

IMG_6589 copy

Afstemning om forsvarsforbeholdet

Som I ved, skal vi stemme om at bevare eller afskaffe det danske forsvarsforbehold til EU den 1. juni.

EU er en størrelse, der ofte deler vandene - også i vores parti. Siden Alternativet blev dannet i 2014 har EU været noget, vi har håndteret med både kritisk stillingtagen og stor omsorg.

På den ene side er der ingen tvivl om, at EU på nogle måder er dysfunktionelt. Bureaukratiet er for massivt og afstanden til borgerne (for) stor. Omvendt er grænseoverskridende fællesskaber fuldstændig afgørende for at løse de største kriser, vi står med - klimakrisen, flygtningekrisen og fødevarekrisen for at nævne tre oplagte og aktuelle.

Jeg mener ikke, at der er et sundt eller oplagt alternativ til EU som Danmarks internationale værdifællesskab. I og med at USA’s position i verden er blevet mere usikker, at Kinas udvikling er stigende autokratisk, og at Ruslands udvikling er lige så og endda nu krigsførende mod et europæisk land, så er det fornuftigt i mine øjne, at Europa får mere af vores freds- og forsvarsopmærksomhed. Det leder mig videre til min egen opfattelse af situationen om forsvarssamarbejdet i EU.

Personligt bakker jeg op om den eksisterende linje, der også blev bekræftet på et møde i Politisk Forum den 20. april. Her blev der godkendt en tekst bestående af vedtaget politik fra 2014, 2017 og EU-kampagnen fra 2019 om EU, globale visioner, fred og forsvar, frihed og demokratisering. Forud for dette møde var der den 6. april et online Politisk Laboratorium, hvor vi alle kunne spille ind til den aktuelle behandling af spørgsmålet om forbeholdet på baggrund af partiets historiske EU-, forsvars- og fredspolitik.

På baggrund af begge møder blev der lavet en tekst sammenskrevet af tidligere vedtaget politik. Jeg vil fremhæve tre punkter fra sammenskrivningen, så I kan få et indtryk af, hvordan det er skrevet:

  1. Vi engagerer os i EU, for at gøre det bedre, end det er i dag: “Alternativets vision for EU er at videreudvikle samarbejdet, så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk. Alternativet ønsker, at EU altid arbejder med tre bundlinjer.”
    (partiprogram 2017)

  2. Samarbejde i FN og EU: “Der skal samarbejdes i EU og i FN, og EU må gå forrest i samarbejde om klima, handel, ligestilling og infrastruktur i FN-regi, så udviklingen går mod fælles globale mål i stedet for optrapning af konflikter.
    (partiprogram 2017)

  3. “EU blev startet som et freds- og demokratiseringsprojekt. Det skal vi holde fast i og videreudvikle” (Global Politik, 2017). Vi skal insistere på saglige og grundige debatter med fokus på at ‘vinde freden på den lange bane’, så de politiske forhandlinger i højere grad kommer til at handle om demokrati og fred, frem for alene en snak om for/imod oprustning. (Tilføjet)

På baggrund af denne proces - men først og fremmest på baggrund af Alternativets vedtagede politik - anbefaler Alternativet et “JA” på spørgsmålet om, hvorvidt forsvarsforbeholdet skal fjernes (uanset hvordan regeringen så ellers vælger at formulere det spørgsmål). Ifølge partiets vedtægter (§7 stk.8) skal der tages stilling til en folkeafstemning på et landsmøde. Så vi tager en debat herom, når vi ses i Odense.

Det står selvfølgelig alle medlemmer fuldstændig frit at stemme, hvad end man ønsker, til folkeafstemningen. Når jeg bliver spurgt af presse, så er mit første budskab, at jeg håber, at alle vil sætte sig godt ind i sagerne og stemme dét, de føler er rigtigt. Og det budskab vil jeg også give videre til alle jer.

eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash

De næste måneder i min kalender

Til slut vil jeg gerne lave nogle nedslag i min kalender for foråret og sensommeren. Der sker nemlig meget, som involverer jer alle.

Først og fremmest har vi selvfølgelig Landsmøde i den kommende weekend - den 7. og 8. maj - i Odense. Et møde, hvor vi har fokus på, hvordan vi som parti bliver helt klar til det kommende folketingsvalg. Men også et møde, hvor vi skal bruge tid med hinanden, diskutere politik, Alternativets rolle i Danmark og verden, og meget andet. Det ser jeg meget frem til.

Senere i maj - den 19. - tager jeg til Naturmødet sammen med Torsten for at diskutere natur, miljø og klima - mange kernedagsordener for vores parti. Derudover ser jeg meget frem til i samme omgang at få hilst på en masse alternativister i Storkreds Nordjylland - inklusiv de seks nyvalgte folketingskandidater.

Den 16.-19. juni drager jeg så til Folkemødet sammen med en lille flok fra sekretariatet. Her står den på debatter, en folkemødetale og en masse uformelle møder med “folket” :slight_smile: Hvis I Å’ere planlægger at deltage, så lad os vide det, så vi kan ses!

Det var lidt (langt) fra mig. Vi ses om lidt i Odense!

Kærlige hilsner
Franciska

Jeg har prøvet at få Alternativet til at tage afstand til “World Economic Forum”, Klaus Schwap og The Great reset, men UDEN HELD.

Jeg læser at Alternativet har tillid til FN. WHO. EU. Og den slags overnationale enheder, og at fremtiden kan gå via dem.

Nu anbefales der så også et “JA” til “krigsliderlig” adfærd via yderligere indvikling i rottereden EU.

Det er meget fjernt fra min opfattelse af Alternativets værdier og ikke noget som jeg ønsker at bakke op om.
(Jeg tror “Alternativet” bevidst ignorerer den massive korruption der findes)

Trods rigtig mange ord i Franciskas skriveri, så ser jeg absolut intet om de to ubetinget mest aktuelle emner-
–Tvangsindførelsen af MidID (Social credit score systemet)
–Cannabis legalisering.
(Hvor Alternativet endda selv har lovforslag oppe)
(Hvert år lægges landsmødet samme dag som Marijuanamarchen).

:thinking: Hvordan kan Alternativet være globalister :thinking:
:thinking: Hvorfor er jeg egentlig medlem :thinking: