Forudsætning for medlemsskab i §6 stk. 2

Forslagstekst

i §6 stk. 2. tilføjes “og accept af den konfliktløsningsprocedure som er defineret i §16 stk. 7” efter “Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent”.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Forslaget er vokset ud af den proces vi har haft med skabelsen af vores forslag til ændring af arbejdsprocedure for Rådet for Dialog og Konflikthåndtering, som har udmøntet sig i forslaget om ændring af §16 og §18, hvor det gik op for os, hvor vigtigt det er, at vi er enige om og accepterer proceduren for konflikthåndtering. Så vigtigt, at vi vil sidestille det med at have indbetalt kontingent.

Forslaget forudsætter vedtagelse af forslag til ny procedure for konflikthåndtering og -løsning.

Status på forslaget

Status: Idéer til forslag

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.

Når man melder sig ind i Alternativet, så accepterer man vel de facto de vedtægter som er gældende for Alternativet.
Jeg forstår derfor ikke behovet for, at hive én bestemt paragraf ud, og sige at man skal acceptere lige netop denne paragraf som en forudsætning for gyldigt medlemskab, når man ved at melde dig ind jo accepterer alle gældende vedtægter for Alternativet.

1 Synes om