Fortælling fra vores Nytårskur

En historie om vores Nytårskur

Ved Christa If Jensen, Rudersdal og storkredsbestyrelsen

Alternativet havde d.8. Januar inviteret til nytårskur. Hovedbestyrelsen havde opfordret storkredsene til at mødes fysisk og sammen mødes med hele landet digitalt og fejre det gode valgresultat.

I Storkreds Nordsjælland mødtes 22 medlemmer, nye og erfarne i Dronningmøllehuset kl. 14, nogen allerede kl. 13 for at få en omvisning og en fortælling om det borgerkulturprojekt huset er. Maud Margrethe Pedersen, Gribskov, der er folketingskandidat og bor i Dronningmølle, viste medlemmer rundt.

Da de øvrige medlemmer kom, var rummet allerede pyntet fint. Snakken gik lysteligt. Mange kendte kun hinanden via digitale medier. For andre var det dog et dejligt gensyn efter en lang og arbejdsom valgkamp i oktober måned. Nordsjællands folketingskandidat Helene Liliendahl var til stede og blev lykønsket af medlemmerne.

Kl. 14 startede det nationale digitale møde, og vi kunne se de andre storkredse på den hvide væg. HB’s forperson, Trine Aslaugh Hansen, Aarhus, bød velkommen og gennemgik planen for eftermiddagen. Storkredsene skulle alle lave et vers på “Vær velkommen Herrens år” og udarbejde et nytårsforsæt.

Storkredsbestyrelsen havde inviteret Helene til at fortælle om sin start på Folketingsarbejdet og at give input til emner eller begreber, der kunne indgå i verset.

Helene fortalte om en turbulent tid, hvor hun og de andre kandidater fra Nordsjælland og vi medlemmer allerede på valgaftenen tirsdag d.1. November blev klar over, at et folketingsmedlem var valgt for Alternativet i Nordsjælland. Om onsdagen fik Helene at vide, at det var hende, der var valgt, og om torsdagen startede første arbejdsdag på Den Grønne Gang.

Som Helene sagde, det har været en næsten surrealistisk periode.

Nu er hun landet i opgaven. Gruppen på seks lærer hinanden at kende. De har fordelt ordførerskaber og er i gang med arbejdet. Helene er endda blevet gruppeleder og har opgaver i Folketingets forretningsudvalg sammen med gruppeledere fra de andre partier.

Helenes input til verset var de fem begreber: Rummelighed, solidaritet og empati. Hun fortalte om begreberne, der knyttede an til hendes rolle som flygtninge- og integrationsordfører. Bl.a udsagnet “Flugt har ingen farve” og behandlingen af de syriske flygtninge i kontrast til de ukrainske. Det var nok til at et spørgelystens publikum meget hurtigt kom på banen.

En ville vide, hvordan en lov egentlig bliver til.

Det blev forslået, at der blev inviteret til en omvisning i Folketinget, og så kunne man gennemgå en lovproces, der.

En anden ville vide, hvordan vi bedst kan støtte hende, og Helene svarede, at det vigtigste var, at hun kunne mærke opbakning, og at der blev spurgt positivt til hendes arbejde.

En tredje ville vide, om det bliver sværere at få Alternativets politik synliggjort med en flertalsregering, og Helene svarede, at der allerede er god kommunikation med Ø og SF, men at folketingsgruppen også så muligheder for samarbejde til den anden side. Det er blot vigtigt, at vi bliver dygtige til at markere de forskelle, der er.

En fjerde ville vide, hvilken hjælp de får i sekretariatet. I øjeblikket ansættes der folk. Bl.a. en ny pressechef. Helene deler sekretær med Theresa, kunne hun fortælle.

Og så var der en, der føler sig hægtet af digitalt og henviste til, at en meget stor del af befolkningen både unge og gamle mangler kontakt med mennesker og har svært ved at være med i hele den digitale omstrukturering især i det offentlige. Det er et vigtigt emne, som vi må forholde os til, så vi står stærkt i evt. forhandlinger med den nye digitaliserings-og ligestillings minister. (Theresa er ordfører for medier, tech og it)

Det ledte samtalen hen på de nye Tænketanksmøder, som sekretariatet udbyder. Det første er digitalt med Theresa d.26/1, og handler om transport og klimapolitik, energi og klimapolitik og nationalt og lokalt samspil om klimapolitik. Storkredsene opfordres til at arrangere (fysiske) møder op til, så vi får mulighed for at mødes om konkret politik.

Alle var meget enige om, at det ville være det bedste at mødes så meget som muligt fysisk.

Efterfølgende må bestyrelsen konstatere, at der ikke er kræfter til at arrangere flere møder i januar, men håber at så mange som muligt vil deltage i Theresas arrangement, selvom det er digitalt.

Så blev der talt om endnu en mulighed for at være med til at udvikle eller ændre politik og arbejde med de områder, der interesserer en. Simon Rigets, Gribskov, der er vores HB medlem, fortalte om arbejdet med faggrupper og netværksgrupper på forskellige områder. Det er et arbejde, der har stået på i længere tid, oprindeligt initieret af Christian Poll, Rudersdal, vores tidligere FM’er. Der er allerede i dag mulighed for at tilmelde sig grupper. De kan findes frem på AlleOs.dk. Der arbejdes på, at den nye struktur skal gøre det enklere at tilmelde sig og være med eller selv danne grupper.

Mariane Lunden fortalte om velkomstgruppen. Gruppen kontakter alle nye medlemmer på sms og spørger, om de vil kontaktes. De, der vil, bliver ringet op. Mariane er en af dem. Hun fortalte, at der er utrolig mange vidende personer i blandt, og at det er så vigtigt, at de let og enkelt kan henvende sig til de grupper, der har deres politiske interesse.

Flere ville nu gerne tale om netop deres interesse. Økonomi er et vigtigt tema, som flere havde holdninger til. Forhåbentlig vil en tænketank netop handle om økonomi, både pengepolitik, finanspolitik og skattepolitik. (Ordfører er Christina) Flere havde læst i dagspressen, at Danmark har rigtig mange penge endnu flere end forventet, og der blev spurgt, hvordan det så hænger sammen med, at Store Bededag bliver inddraget til arbejdsdag for at finansiere flere penge til forsvaret?

Det blev oplyst, at Alternativets politik på området er beskrevet i regeringsprogrammet for 2016

Der er ønske om at dykke ned i Kate Raworth’s forslag om Doughnutøkonomi, en måde at beslutte sin kommunale, nationale eller sågar den globale økonomi på, der tager udgangspunkt FN’s verdensmål og klodens bæreevne, når politik skal udformes.

Københavns kommune har vedtaget at arbejde med Doughnutøkonomi.

Foreningen Gode Penge, der prøver at få os til at forstå, hvordan penge egentlig bliver skabt, blev også nævnt.

Flere gav udtryk for, at de rigtig gerne vil deltage, men at kræfterne til at være meget aktiv ikke slår til. Der var stor enighed om, at man kan være aktiv på mange niveauer, og at et medlemskab ikke kræver, at man er med i politikudvikling. Man kan være aktiv på mange andre måder. Bare det at være med til møder og måske være med i debatten, hjælper de superaktive med mere energi.

En deltager pointerede det vigtige i at holde fast i, at Alternativet også er et bevægelsesparti. Vi skal holde os til Ngoerne. Og samarbejde med dem. Det er en del af vores DNA.

Og så var vi tilbage ved udgangspunktet. Hvordan støtter vi dig bedst Helene, udover at vise dig, at vi sætter pris på din indsats? Må vi kontakte dig, og hvordan? Helenes svar var: Kontakt mig Kort og Konkret.

Så var tiden pludselig gået, og vi havde ikke fået lavet en sang. Men det havde Morten Greve, Helsingør. Tusind tak, Morten, for at redde vores ære nationalt.

Vi prøvesang versene, inden vi gik til den fine buffet med flere vegetabilske og veganske retter, og vi skålede i gode bobler og ønskede hinanden godt nytår. Stemningen var høj og glad.

Da der blev åbnet til de andre storkredse, kunne vi akkompagneret af Christian Poll på guitar stille os op og med fynd og klem synge:

Vær velkommen - alle i Å

Og velkommen ombord

Empati, doughnut økonomi

So-li-daritet kan vi alle li’

Velkommen nyt Å og velkommen hid…

Vær velkommen i opposition

Er en ny situation

Løft vort blik, sæt det lange lys på

Så vi ser en fremtid enhver kan forstå

Velkommen nyt Å og velkommen hid

Sidste punkt på dagsordenen var så Franciskas nytårstale. Desværre var lyden så dårlig, at vi ikke rigtig kunne høre. Men heldigvis er den lagt på FB på “Alternativet 2.0” og på YouTube. Her kan den hentes. ( Og den er som sædvanlig skarp og lige på kornet.)

Tak for en dejlig Nytårskur til alle jer, til Helene og til Maud, der havde arrangeret det hele og fået hele sin familie til at arbejde for det.