Første nyhedsbrev fra ny storkredsbestyrelse

Første nyhedsbrev fra storkredsbestyrelsen.

Kære medlemmer af Alternativet i Storkreds Sjælland

Dette er vores første nyhedsbrev som nyvalgt bestyrelse. På det ekstraordinære årsmøde i Køge 16. september, blev vi valgt som ny storkredsbestyrelse. Referat fra X-årsmøde og supp.opstillingsmøde findes her: 16.09.18 X-års og opstillingsmøde - Google Drive

Vi har efterfølgende konstitueret os med Bine Siefert som forperson, Ida Aasvang som næstforperson og Carsten Teichert som kasserer. Det er en opgave vi hver især går til med stor ydmyghed og enorm glæde over at være givet denne tillid.

Formålet med storkredsen er at engagere og organisere medlemmerne ved at støtte op om og igangsætte lokalforeninger og lokale initiativer, som arbejder hen imod Alternativets formål. Samt at organisere det politiske arbejde i region Sjælland. Dette vil vi efter bedste evne bestræbe os på at efterleve.

Siden vi er blevet valgt, er vi trukket i arbejdstøjet og har fordelt arbejdsopgaver. Vi er godt i gang med at udforme strategi for valgkampen og mobilisering af frivillige kræfter. I samarbejde med kandidaterne og kandidatudvalget har vi besluttet at føre en valgkamp, hvor kandidaterne bakker hinanden op som et hold. Storkredsen er den geografisk største i landet, og for at nå ud i alle hjørner har kandidaterne hver fået en eller flere lokalkredse, hvor de skal mobilisere frivillige. Kandidaterne skal dog hjælpe hinanden med at blive synlige på tværs af hele storkredsen. Hvert område skal have en tovholder, som skal arbejde tæt sammen med lokalforeningerne om at synliggøre Alternativet i lokalområderne og motivere frivillige til at deltage.

Hvis du har lyst til at give en hånd med under valgkampen, kan du enten kontakte storkredsbestyrelsen eller din lokalforening. På følgende ling kan du se hvilke kandidater der hører til hvor: https://drive.google.com/open?id=17y4C9ZU1ki7upHqJyn7ZC25QgCIaSV-1

Som et led i mobiliseringen, kommer Uffe Elbæk til Ringsted d. 25.10.18 kl 17:30 på SKEMA, Nørregade 2, hvor han sammen med forperson for hovedbestyrelsen, Michael Jellesmark og spidskandidat, Rasmus Nordqvist vil tale om frivillighed og valgkamp. Du kan under middagen få en snak med kandidaterne. Vi giver maden, og drikkevarer kan købes i cafeen.
Det er gratis at deltage, og man må gerne komme selvom man ikke er medlem. Kom, hvis du er nysgerrig eller allerede ved, at du gerne vil være frivillig.

Du kan tilmelde dig arrangementet på storkreds.sjaelland@alternativet.dk. Det er også på denne mail at du kan kontakte os i øvrigt. Du finder invitationen her: https://drive.google.com/open?id=1FwvSRZgNwHkTI2S1RB29SGiE3smvt9eZ

Vi har fået vores hjemmeside op at køre - https://sjaelland.alternativet.dk. Her kan du finde kontaktinfo på kandidaterne og storkredsbestyrelsen samt læse dagsordener, referater og nyhedsbreve. Hjemmesiden er koblet op på eventkalenderen i AlleOs, så der kan du følge med i de arrangementer der rundt omkring i storkredsen.

Som noget nyt i Alternativet har Politisk Forum fået en større platform, således at alle politiske forslag nu skal drøftes i Politisk Forum. Politisk Forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum. PoFo består af den politiske leder, 2 medlemmer fra hver storkreds, 3 af hovedbestyrelsens medlemmer, 2 medlemmer fra Alternativets Unge og op til 15 medlemmer valgt blandt Alternativets folkevalgte. Politisk Forum mødes mindst 5 gange om året. Dagsordener og referater findes her: Dagsordner og referater // Alternativet

I Sjællands storkreds er vi repræsenteret af Ruth Johnsen fra Odsherred og Jakob Jespersen fra Næstved. Vi vil i storkredsbestyrelsen holde løbende kontakt med vores repræsentanter og bestræbe os på at understøtte deres arbejde.

Vores ønske er, at vi får en storkreds der er nærværende for lokalforeninger og synlig for medlemmerne. Vi vil holde jer orienteret gennem nyhedsbreve, deltage mest muligt i lokale arrangementer og Ida er godt i gang med sin “tour de storkreds”, hvor hun deltager i møder med lokalforeningerne. Carsten er ved at sætte sig ind i regnskaber og økonomi, mens Bine arbejder på netværk med de øvrige storkredse i landet og sammen med Ida og de øvrige medlemmer af kandidatudvalget forberedes valgkamp. Du kan se vores opgavefordeling her: Opgavefordeling 2018 - Google Documenten

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at være en aktiv del af Alternativet Sjælland - naturligvis i det omfang der giver mening for jer. Vi vil i hvert fald gøre vores til at det bliver en god oplevelse for alle involverede.

Mange hilsner

Bine Siefert, Ida Aasvang og Carsten Teichert.

Storkredsbestyrelsen.

Fortsætter debatten fra Første nyhedsbrev fra ny storkredsbestyrelse:

Hej Storkredsbestyrelse

For det første: Tillykke med valget

For det andet: Linket til referatet fra XÅ/OM virker ikke.

For det tredje: Godt med et arrangement i Ringsted. Desværre er der ikke nogen fungerende lokalafdeling herude, så medlemmerne er ikke informeret (før nu), og kun hvis de “tilfældigvis” læser hele nyhedsbrevet. Jeg ved ikke om medlemmerne i de andre kredse er informeret gennem lokalafdelingerne.

Hej Nis.

Tak for din tilbagemelding og lykønskning. Jeg havde netop opdaget det og desværre er fejlen så lidt som et j der har sneget sig bag på linket. Det rigtige er her og kan iøvrigt findes på hjemmesiden under referater

https://docs.google.com/document/d/1o0hsuundXB4nGKq8gN74Qn84WcmdAKk3Jdega-ed-AA

Jeg overvejer lige om der skal genudsendes. Folk er jo ikke så vilde med mange mails, men måske er det bedst.

Mht. arrangementet så har du ret i at det er lidt problematisk med informationen. Der er et par tilmeldinger fra Ringsted, og det er delt i facebookgruppen Alternativet Ringsted. Det er lidt forskelligt hvordan medlemmerne er informeret lokalt, men vi har haft kontakt til alle lokalforeninger og Ida (næstforperson) har også talt med Ulla fra Ringsted, da vi ledte efter lokaler.

Vi håber, at kunne hjælpe med at få pustet lidt liv i Ringsted igen.

Vh.

Bine