Forslag til vores forhandlere i dronningerunden

Et konkret forslag til Alternativets indspark til regeringsforhandlingerne: Vi foreslår at Tommy Ahlers bliver siddende som forskningsminister under den kommende regering. Evt kunne det stilles som delkrav for at bakke op om regeringen.

Baggrund: Der lader til at være udbredt enighed om at han gør et godt stykke arbejde. Det ville være et dejligt opgør med tanken om at ministerposter er “belønning” til partisoldater, og hele blok- og partilogikken. Tommy Ahlers er forholdsvis “ubesmittet” af partipolitikken, da han aldrig har siddet i Folketinget.

En anden kandidat til at fortsætte kunne være Karsten Lauritzen som skatteminister. Han virker ligeledes kompetent, og det er efter min mening vigtigere at få lidt kontinuitet i ministeriet end hvilken partifarve ministeren har. Evt kunne der indsættes en “juniorminister”, med plan om at vedkommende skal overtage efter fx 2 år.