Forslag til vedtægtsændring i §15

Ændringsforslag

Er der på et årsmøde, under 5/6 flertal for de samlede ændringer af vedtægterne, skal de samlede vedtægtsændringer ud til afstemning blandt medlemmerne.

Begrundelse:

Det vil være fornuftigt at give medlemmerne indflydelse på vedtægterne, dersom der ikke på et årsmøde er et kvalificeret flertal for vedtægtsændringerne.

Der vil formentlig ikke være over 10% af partiets medlemmer til stede på et årsmøde, hvorfor det vil være folkeligt og demokratisk, at bliver der ikke et kvalificeret flertal - her 5/6 dele af årsmødet fremmødte deltagere - for de samlede ændrede vedtægter, så sendes de på årsmødet samlede godkendte ændrede vedtægter til afstemning hos alle partiets medlemmer.

Jeg har med dette forslag ville komme nogle af modstanderne - til afstemning ude blandt samtlige medlemmer af Alternativet, i forbindelse med vedtægtsændringer - i møde.

Jeg går her ind for, at det først er ved under 5/6 deles flertal af et årsmødes fremmødte deltagere, der stemmer for de samlede vedtægtsændringer, at en afstemning, hos samtlige af partiets medlemmer, er påkrævet.

Der kan desværre ske det, at der på et årsmøde er et flertal imod vedtægtsændringer og som ikke er et kvalificeret flertal, mens der ude blandt medlemmerne er et reelt flertal for vedtægterne.

Det er derfor uhyre vigtigt, at de samlede vedtægtsændringer ikke blot bliver vedtaget med et simpelt flertal på et årsmøde.