Forslag til organisering herinde

Hej

Jeg tror at interessen for denne kategori vil vokse enormt i løbet af kort tid. Jeg håber også at den snart afløser Valg til ny PL, som “forside”.

Jeg har et forslag til en struktur herinde, der vil gøre det mere overskueligt. Altså emner eller underkategorier under kategorien Kommunalvalg 2021:

Erfarings og ideudveksling - valgkamp (kan erstatte Erfaringsdeling)
Dette emne (eller underkategori) vil være til valgkampsrelateret udveksling. Altså ideer og
erfaringer vedrørende happenings, paneldebatter, plakater, osv.

Kandidater
Her kan man diskutere erfaringer med udvælgelse af kandidater, samarbejde mellem kandidater og lokalkredse, headhunting, opstillingstyper, m.m.

Storkredsen og Landssekretariatets opgaver
Her kan man komme med bud, eller udveksle erfaringer på storkredsen og Landssekretariatets opgaver. Det kunne ligeledes være inddragelse af lokal MF i valgkampen.

Valgforbund
Her kan diskuteres og erfaringsudveksles vedrørende fordele og ulemper ved forskellige typer valgforbund.

Demokrati i lokalpolitik
Ideudveksling til hvordan vi kan forbedre det lokale demokrati.

Ældre og handicap forvaltning
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Lokalplaner og transport
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Daginstitutioner og skolepolitik
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Beskæftigelses- og social politik
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Sundhed
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Kultur
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Miljø og natur
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Energi og forsyning
Ideudveksling om konkret politik. Bør starte med vores vision på området (hvis vi har en) og link til eventuelle politiske udspil eller forslag.

Regionsrådvalg
Fokus i medierne og befolkningen er på kommunalvalget, og i langt mindre grad regionsrådene. Jeg tænker derfor at en underkategori er nok. Flere af emner ovenover går også igen i regionspolitik, og kan bruges i flæng.

Hver kommune har sin egen struktur af udvalg. Denne er inspireret af min kommunes udvalg (Aalborg).

Kom gerne med input til mangler eller forbedringer.

mvh Jens Harder, Næstforperson i Alternativet Nordjylland

5 Synes om

Jens - det er nogle gode emner, du har fremhævet som relevante for vores debat om valgoplægget til KV/RV21. Emnerne er også gode som inspiration til lokalforeningernes debatter om hvilke prioriterede indsatser, der er relevante i egen kommune eller region.
Valgoplægsudvalget følger alle input her på Dialog, og vi vil drøfte alle emner, der debatteres her på siden.