Forslag til øget gennemsigtighed i Alternativets beslutningsprocesser

Jeg mener at vi som parti kunne stå markant stærkere, hvis vi fik en større indsigt og gennemsigtighed i partiets beslutningsprocesser, således at alle medlemmer og måske også kommende medlemmer kan forstå, hvordan vi træffer beslutninger og også i højere grad påvirke dem.

Konkret foreslår jeg følgende ændringer:

Der indføres faste møder, hvorpå beslutninger for det politiske arbejde træffes. Forud for møderne offentliggøres en agenda på Dialog, hvortil medlemmerne kan komme med kommentarer til agendaen, så den kan tilrettes for at imødekomme medlemmernes ønsker. Møderne livestreames og der laves desuden et mødereferat, der offentliggøres efterfølgende på Dialog.

Er der særlige arbejdsgrupper, som eksempelvis når der skal laves et nyt politisk udspil, så indføres samme proces med en åben agenda på Dialog, livestreaming af møder og et efterfølgende referat på Dialog.

Afholdes der andre møder medlemmerne imellem, for at diskutere forskellige politiske oplæg, idéer og andet, da foreslås også, at der laves et mødereferat som lægges op på Dialog, så interesserede medlemmer kan følge med selv om de ikke har deltaget.

Endvidere bør vi overveje at gøre Dialog mere synligt på vores hjemmeside for alle der besøger vores hjemmeside, så kommende vælgere får en bedre indsigt i vores arbejde.

Derudover foreslår jeg at at vi indfører en politik mht “Alle os”, således at kommunikation der føres over på Dialog, så snart det vurderes at den aktuelle diskussion kan være relevant for beslutninger, forslag og andet politisk arbejde. Formålet er at tilstræbe en transparent kultur, hvilket ikke kan opnås når der kommunikeres på “Alle os” som er et lukket system.

Ovenstående kan virke radikalt, men den markant øgede transparens, vil muliggøre at mange flere vil kunne deltage i det politiske arbejde ved at beslutninger ikke træffes bag lukkede døre eller i lukkede fora.

Hvad tænker I om at Alternativet vælger at indføre en sådan grad af transparens?

Til info er ovenstående forslag udtænkt med inspiration i hvordan et meget stort Open Source Community med ca 400.000 medlemmer omkring platformen Ethereum koordinerer forskning, udvikling og drift af platformen blandt ca 20 hold af udviklere uden nogen topstyring. Videoer fra deres møder kan ses på nedenstående link, hvor møderne med navn “Ethereum Core Devs Meeting” ligger fast hver 2. fredag kl 16.00, mens de øvrige videoer er fra andre strategiske projekter, der arbejdes på: https://www.youtube.com/channel/UCNOfzGXD_C9YMYmnefmPH0g/videos

Referater deles efterfølgende med hele communitiet som eksempelvis her fra Core Devs Meeting Nummer 44: https://www.reddit.com/r/ethereum/comments/9690ls/ethereum_core_devs_meeting_44_notes/

5 Synes om

Øget transparens kunne jo også være at bruge ord som Gennemsigtighed, i stedet for fremmedord, som nogle af de medlemmer vi vil værge, ikke forstår!

Ellers et udmærket forslag :slight_smile:

1 Synes om

Tak for dit input, det giver god mening og jeg har opdateret teksten.
Måske det kan hjælpe til at flere kan forstå forslaget og forholde sig til det.

1 Synes om

Tak for din tilbagemelding :slight_smile:

Da jeg begyndte i Alternativet troede jeg at Alternativets politikudvikling ville blive på den måde du beskriver. Slogans som flere ved mere etc. var meget brugt, og når man har været en del af open source bevægelsen, så ved man hvor utrolig konkret og potent dette er, ja det er ligefrem en livsbetingelse for mange udviklingsprojekter. Store softwareprodukter er noget af det mest komplekse, som fremstilles. Et menneskeligt samfund er også komplekst, men for nogle politikere ser det ud til at det gælder om at overbevise vælgerne om at der altid er simple løsninger tilgængelige. Gennemsigtighed kunne forløse potentialet så flere forstår den reelle kompleksitet og bliver dermed mere kompetente bidragsydere.

5 Synes om

Hej Troels

Hvad er det for nogen beslutinger du gerne vi have ind i den her process ?
Du starte med at skrive parties beslutingsprocesser, hvilket for mig til at tænke HB og organisationen, men du skriver også beslutinger for det politiske arbejde, er det POFO altså beslutinger om vores parti program eller konkrete sager som hvordan skal vi stemme i salen omkring et bestem emne ?
Både HB og POFO allerede offentlige dagsordner.

Kh

Tina

Hej Tina,

Jeg savner at vi bliver endnu bedre til at skabe en ny politiske kultur, der er mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end det vi har nu. Desværre oplever jeg, at dele af vores politik udvikles og leveres færdig til medlemmerne, hvor man kan læse om det i referater eller i avisen. For eksempel senest da partiet præsenterede et nyt politisk program eller da Uffe præsenterede en vision for det næste Danmark. Hvis vi ønsker at være mere lyttende, da er vi nødt til at finde en proces, så medlemmerne har større indsigt i det arbejde der foregår.

Konkret kunne jeg godt tænke mig at processen ovenfor omfatter møder i Hovedbestyrelsen og i Politisk Forum. Dvs at agendaen for møderne deles i nyhedsbrev inden, hvortil medlemmer kan kommentere i Dialog, samt se møderne på livestream eller online efterfølgende.

Jeg er dog usikker på at om ovenstående process vil give mig som medlem en større indsigt i udviklingen i et nyt politisk program før det offentliggøres ? Tilsvarende sker udviklingen af mange af de politiske visioner allerede i lukkede grupper før de præsenteres på Dialog, hvor medlemmer kan kommentere på dem. Måske vi kunne give en større indsigt i processen ved at dele referater fra møder der sker i udviklingsprocessen sammen med et link til arbejdsdokumenterne. Derved kunne medlemmerne se, hvem der arbejder på hvad og evt række ud hvis der er noget de kan hjælpe med.

Jeg er klar over at der kan være mere arbejde i ovenstående, men hvis vi vil ønsker at lytte mere til vores medlemmer, så skal de også have mulighed for at få større indsigt i hvad der arbejdes med.

3 Synes om