Forslag til hvordan man undgår levebrødspolitikere

Et af de ting mange har stillet sig utilfredse over i forhold til Folketinget har været såkaldte ‘karrierepolitikere,’ altså dem der ser politik som en levevej. En måde at undgå dette på kunne være følgende:

  1. Afgrænset medlemsperiode af Folketinget. Man kunne gøre det således, at Folketingsmedlemmer for Alternativet kun måtte sidde i en periode af f.eks. otte år i træk. Er man blevet valgt i sit 7. år, så bør man selvfølgelig have mulighed for at sidde valgperioden ud, dvs. maks. 11 år. Det vil give medlemmerne mulighed for at arbejde i en årrække, inden de evt. valgte at stille op til Folketinget igen.

Ifølge en undersøgelse fra Cevea, så støtter 46 % af den danske befolkning, at Folketingsmedlemmerne maks. sidder i en periode på 12 år. I forvejen sidder en gennemsnitlig politiker ‘kun’ i Folketinget i 9,7 år, men en lang række politikere har siddet langt længere. Mogens Lykketoft og Bertel Haarder har f.eks. siddet i over 30 år på Christiansborg - en periode hvor de således ikke har haft mulighed for at føle effekten af deres egen politik og derved få erfaringer der kan bruges i det politiske arbejde fremadrettet.

Alternativets medlemmer har selvfølgelig ikke siddet særlig længe i Folketinget, så der vil alene være tale om en fremtidssikring, men en - i mine øjne - vigtig en.

  1. Det bør ikke være muligt både at sidde i Folketinget og være minister på samme tid. Tre-delingen af magten i Danmark var skabt for at undgå unødig indblanding magterne imellem. Det er således en ganske udemokratisk og farlig tilgang til politik, når Regeringen blander sig i Folketingets arbejde og omvendt. Det så man bl.a. i Tamilsagen.

Derudover er det i sig selv et kæmpe arbejde at være minister - langt over et fuldtidsjob i sig selv. At man således også skulle have tid til at passe sine pligter i Folketinget, finder jeg svært at forstå.

Alternativet bør gøre det umuligt både at være Folketingsmedlem og minister på samme tid - som minimum for deres egne medlemmer. Hvis man bliver valgt til Folketinget i et år, hvor Alternativet kommer i regering, så bør udpegede ministre tage orlov fra Folketinget og lade suppleanter tage over.

3 Synes om

Jeg er meget enig i forslaget om, at man ikke skal kunne sidde i Folketinget samtidig med, at man er minister. Både ud fra det principielle om magtens tredeling og af de praktiske grunde vedr. arbejdsbyrden.

Jeg er ikke enig i forslaget om begrænsninger på antal valgperioder. Jeg synes partierne skal kunne vælge frit, hvem de mener bedst vil kunne repræsentere dem.

1 Synes om

@FogedRasmus Jeg kan sagtens se din pointe, men jeg finder det alligevel vigtigt, at man i ny og næ danner ny erfaring om det samfund, man er med til at regere over.

1 Synes om

Fuldkommen enig. Synes at begrænsningen på genvalgbarhed kunne være noget i retning af, at man kan genvælges til og med sit 6. kontinuerte år, så man dermed kan sidde maks. 10 år i træk. Og at man skal have været i job/frivillig beskæftigelse i mindst 3 år for at kunne genvælges.

2 Synes om

Dette er ikke et svar, men et spørgsmål.

Hvor kan medlemmer se regnskaber for tidligere år. Jeg synes det har noget med levebrødspolitikere at gøre. I hvertfald med gennemsigtighed.

1 Synes om