Forslag til ændring af vedtægtens § 8 stk. 1

Kære medlem.

Vi har i lokalforeningen længe ønsket at ændre tidspunktet for vores årsmøde, så vi i stedet for at afholde det inden udgangen af september, gerne vil afvikle det inden udgangen af første kvartal i året.

Begrundelsen er bla at det matcher bedre med tidspunktet for afholdelse af årsmødet i storkredsen. Samtidigt vurderer vi i bestyrelsen, at tidspunktet i foråret giver os bedre tid til en god forberedelse af mødet. Ved afholdelse af årsmødet i september, kommer forberedelsen til at ligge i sidste del af sommeren, hvilket vi ikke finder optimalt.

Vi foreslår derfor at ordlyden bliver som følgende:

§8
Stk 1 Kommuneforeningens øverste myndighed er årsmødet, som indkaldes med mindst 6 ugers varsel, og afholdes inden udgangen af første kvartal.

Der er ikke modtaget andre forslag til vedtægtsændringer.

Årsmødet afholdes som tidligere annonceret d. 9/9 kl. 19-21 i Paraplyen, Jernbanegade 2, Frederiksværk.
Husk tilmelding af hensyn til stemmeretten. Kun medlemmer af Alternativet har stemmeret.

bedste hilsen
Bestyrelsen