Forslag til ændring af Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning til det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Princippet om 'gennemsigtighed'

Forslagets tekst

Efter lang tid i England, hvor jeg havde adgang - og hvis ønsket – taleret ved udvalgsmøderne i det lokale ‘District Council’, samt adgang til fulde referater, var jeg noget overrasket over at stå for en lukket dør til til et udvalgsmøde i min lokale kommune Holstebro, samt kun at modtage beslutningsreferater, der ikke giver mig mulighed for at følge forudgående diskusioner, eller se hvordan de forskellige medlemmer har stemt. Jeg har været tilbage i Danmark i 5 år og er stadig forbavset over denne proces. Faktisk ligeledes, at det er borgerforeninger, hvor man skal betale for at være medlem, der danner det nederste trin af den kommunalpolitiske rangstige og er dem, der normalt refereres til når der konsulteres på græsrodsplan. Specielt da det ikke altid er sikret at deres, og f.eks. andre private eller kommercielle interesser er de samme. Selvfølgelig kan der være sager med personfølsomme oplysninger, som man må behandle bag lukkede døre, men at majoriteten skulle have behov for at være omfattet af det nedenstående, synes jeg er direkte kontraproduktivt og ikke fordrende for lokalpolitisk interesse i almindelighed. Jeg citerer fra den nuværende vejledning: 3.2. Udvalgsmøder er lukkede Møderne i kommunalbestyrelsens økonomiudvalg og stående udvalg er lukkede, og kan ikke åbnes for offentligheden, selvom alle medlemmerne skulle ønske det. Udvalgene er velkomne til at invitere eksterne personer til mødet – eksempelvis eksperter – men kun udvalgets medlemmer må overvære den endelige forhandling og afstemning. For at udvalgsmøderne kan fungere som et fortroligt forum, hvor man har mulighed for at gå i dybden med diskussionerne og diskutere kompromisser, er der tavshedspligt ved udvalgsmø- derne. Det betyder, at man ikke må referere, hvad andre har sagt eller gjort på møderne. Møderne i særlige udvalg (også kaldet ad hoc-udvalg eller § 17. 4 udvalg) er også lukkede. Særlige udvalg er udvalg, som kommunalbestyrelsen kan vælge at nedsætte for at drøfte og belyse bestemte problemstillinger. Særlige udvalg er som altovervejende hovedregel rådgivende for enten et stående udvalg eller kommunalbestyrelsen og kan ikke træffe beslutninger. Kommunalbestyrelsen kan vælge at invitere ikke-folkevalgte fx borgere, fagpersoner, ansatte i kommunen, repræsentanter fra organisationer etc. med i udvalget. Den eventuelt brede deltagerkreds ændrer ikke på, at ad hoc-udvalgenes møder er lukkede for offentligheden. Mine spørgsmål er så:

 • Hvorfor må jeg ikke være tilhører til møderne, eller se i fulde referater, hvad de folkevalgte lokalpolitikere diskuterer og hvordan de stemmer?
 • Hvorfor kan jeg ikke anmelde, at jeg gerne vil have taleret i.f.m. omstændigheder der berører mig privat eller kommercielt?

Selvfølgelig forstår jeg at hvis der er tyve personer, der vil tale, bliver de aldrig færdige med møderne, men i og med, at man skal anmelde sig og sit anliggende, kan der vel sorteres og sammenfattes lidt. Det fungerede i alle fald fint i North Norfolk med næsten det dobbelte indbyggertal.

Så forslaget er at gøre kommunale udvalgsmøder offentligt tilgængelige, evt. med taletid, samt at få fulde referater, så man kan se argumenter og stemmer fra de enkelte medlemmer.

Udfordring forslaget skal løse

Jeg læste lige artiklen om Frome fra 3.apr. i Alternativisten og måtte tænke på en af de ting jeg skrev om for et år siden, nemlig behovet for gennemsigtighed i det kommunale styre og større direkte indflydelse.

Potentielle ulemper ved forslaget

Måske at man som kommunalpolitiker bliver mere ‘gennemsigtig’ og kan holdestil regnskab for sine meninger.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Andre er ikke inddraget.Forslaget bygger på min personlige 18 års erfaring fra England - hvor jeg var i kommunalpolitik.

Hvem har været inddraget

Nej.

Forslagsstillere

 1. Ann mette heller stahnke
 2. Flemming Nielsen
 3. Jeanette Dahl
 4. Kamille Wind
 5. Lasse Lundquist
 6. Michael Visbech Jonasen
 7. Robby Andersen
 8. Søren Have
 9. Steen Meyer

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Synes om

Jeg tilslutter mig dit forslag. Det er alt for u-gennemsigtigt, som det er i dag. Dog er der en debat her i Furesø Kommmune om, hvorvidt nogle af udvalgsmøderne kunne erstattes af borgerinddragende møder med samme emner. Det kunne da være en forbedring ift. nu.

Hej Margrete. Har du overvejet at afholde POLA’er om emnet? Det kunne være interessant. Dernæst: Kan du sende nogle links til reglerne og evt. også til, hvordan det fungerer i England? Vh Mathias

Hej Margrete,
Jeg er enig i dine bemærkninger og støtter op om dit forslag. Dog vil implementering af forslaget medføre ekstra administration i kommunerne. Der skal bruges ekstra ressourcer til koordinering og udarbejdelse af referater i forhold til i dag. Derfor forslår jeg, at du tilføjer det som en potentiel ulempe.

Jeg synes som udgangspunkt godt om forslaget. Det kan dog med fordel præciseres at personsager og lignende ikke er åbne.
En ulempe kan også være at forhandlinger kommer til at ske mere bilateralt.
En balance kunne være at ad hoc udvalgene (par 17 stk 4) er åbne, og med åbent referat. Og man kunne så arbejde for at få mere beslutningskraft flyttet herover.

Hej Søren,
Selvfølgelig vil der være sager - skriver jeg også - med personfølsomme informationer, der skal behandles bag lukkede døre. Det med ad hoc udvalgene ville være en god start.

OK, det bliver tilføjet!

Hej Mathias,
her er et link der refererer til konstitutionen for det council (North Norfolk), som var det område jeg boede i. Der er en række andre ting på deres hjemmeside, som reference.
Jeg er temmelig presset arbejdsmæssigt, specielt i sommersæsonen, så det med at afholde POLA er nok desværre ikke lige muligt.

generelt mener jeg ikke man kan få gennemsigtighed nok. iht den nye offentlighedslov der også bør være mere gennemsigtig.
Jeg kan slet ikke forstå tanken om lukkethed. Hvad er det der skal skjules?
Dybest set er lukkethed kun til for at beskytte dem med magten, så hvis demokrati skal give mening er åbenhed vejen. Selvfølgelig kan der være personsager(ansatte, ikke politikere)
jeg er gerne medstiller på forslaget.

Selv bor jeg i Montreal og de har denne på deres “bydels-/kommune” hjemmeside.

De opererer med forskellige byrådsmøder… offentlige (og så er der også andre…)

jeg støtter også mere gennemsigtighed, gerne i udvalgene også.

Jeg synes helt grundlæggende at man bør åbne op for at befolkningen kan følge med i hvad der foregår. Når det så er sagt så savner jeg en bedre vurdering af de potentielle ulemper. Jeg er ikke sikker på at jeg køber ideen om at vores lokalpolitikere, sidder i økonomiudvalget, som nogle mørkemænd, og trækker i trådene.

Jeg har svært ved at forestille mig at de omtalte udvalg er lukkede udelukkende fordi vores lokalpolitikere ikke vil leve op til deres folkelige ansvar og derfor gemmer sig bag tavshedspligt og lukkede døre. Jeg føler derfor ikke at vi kan tage stilling til om eksempelvis økonomiudvalget bør åbnes op før vi har identificeret hvorfor de er lukkede nu.

Ulemper
Måske at man som kommunalpolitiker bliver mere ‘gennemsigtig’ og kan holdestil regnskab for sine meninger.

Det er ikke tilstrækkeligt og sagligheden i forslaget falder fordi der ikke er taget ordenligt stilling til konsekvenserne af forslaget.

Mvh. Nikolai

Forslaget er lige nu i høring. Efter dette skal forslaget samle opbakning, for at komme i det Politiske Katalog. Forslaget er åbent for debat.

Forslaget er altså ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

I en tid hvor borgerinddragelse, samskabelse og nærdemokrati hitter som begreber i kommunalpolitik, kunne man måske vende problemet på hovedet og spørge; Hvad ville problemet eller risikoen være ved være ved at åbne op for de kommunale udvalgsmødet? Udover personsager kan man vel forvente at udvalgenes medlemmer står ved hvad de siger og mener. Eller hvad?
Jeg tror vi her er ved sagens kerne. Den manglende interesse for politik, politikerlede kalder nogen det.

Lokalråd og høringssvar bliver i alt for høj grad brugt som alibi for en åben og borgerinddragende beslutningsproces. Ønsker vi et borgerinddragende kommunalstyre må de folkevalgte i åbenhed stå ved deres synspunkter.

1 Synes om

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.