Forslag om politisk handling vedr. trådløs teknologi

Vores børn er med i ét stort eksperiment med folkesundheden - 25.000 forskningsresultater kan ikke tage fejl…

Alternativet bør handle!

Vores børn er de første, der vokser op med trådløs teknologi baseret på pulserende elektromagnetisk stråling i mikrobølgeområdet - babyalarmer, Wi-Fi, bærbare computere, mobiltelefoner, trådløse fastnettelefoner, spillekonsoller m.v.

Tilsyneladende er kommende generationer med i ét stort eksperiment med folkesundheden.
Jeg ønsker, at Alternativet tager denne problemstlling meget alvorligt og angiver nederst en række handleforslag.

Kort om teknologiens bagside:

Der er talrige internationale advarsler om de mulige sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af denne teknologi. Her er enkelte af dem:

WHO har klassificeret radiofrekvente elektromagnetiske felter for muligt kræftfremkaldende (kategori 2B)

Europarådet anmoder alle regeringer om at gøre hvad de kan for at reducere eksponeringen af befolkningen - særligt børn.

Det Europæiske Mijløagentur sammenligner teknologien med asbest, bly i benzin, tobak og DDT i deres rapport “Late Lessons from Early Warnings” (kap. 21) og har samme anbefalinger som Europarådet.

The Bioinitiative Report 2012 er en samling af mere end 4.000 uafhængige, publicerede og peer-reviewed studier, der viser skadevirkninger ved eksponering langt under gældende grænseværdier.

National Toxicology Program Et 10-årigt amerikansk studie, der koster 25 mio. dollars, er netop udkommet med advarsler på baggrund af delkonklusioner efter forsøg på rotter og mus. Her ser man en klar sammenhæng mellem eksponering og udvikling af cancer!

Sundhedsstyrelsen er politisk styret…
I Sundhedsstyrelsen bruger man kun én eneste konsulent på dette område. Sundhedsmininsteren har i svar på spørgsmål 567 fra Folketingets sundhedsudvalg bekræftet, at denne ene konsulent har fået sin egen forskning finansieret af teleindustrien.

Hvad bør Alternativet arbejde for?

  • At tvivlen kommer næste generationer til gode, og at Danmark derfor gør brug af forsigtighedsprincippet. Det må være industrien, der beviser uskadeligheden - ikke omvendt. De tusindvis af uafhængige, publicerede og peer-reviewed rapporter samt NTP’s foreløbige resultater er rigeligt grundlag for at gøre brug af forsigitighedsprincippet.

  • Forbud mod trådløs teknologi i dagtilbud - både vuggestue, dagpleje og børnehaver. (Som i Frankrig)

  • Stærk begrænset eksponering i indskolingen - kun når der er pædagogiske grunde til brugen af det og max en time om dagen. (Som i Frankrig)

  • Sikre at alle lærere og pædagoger hjælper børn med omgås teknologien med omtanke - fx overholde de afstandsanbefalinger, der er angivet i enhedernes instruktioner, bruge fly-funktion m.v.

  • Sikre at vores sundhedsmyndigheder benytter flere fagligheder i vurderingen af risici.

  • Placering af telemaster skal være med stor afstand til skoler og børneinstitutioner. (og endnu bedre - også beboelser!)

  • Give skoler mulighed for helt at slukke for al trådløs teknologi.

  • Arbejde for at Elektro Hyper Sensitivitet (EHS) anerkendes som diagnose og uddanne læger i at diagnosticere sygdommen (som i Østrig).

  • Støtte industrien i udviklingen af ikke-skadelig kommunikationsteknologi

3 Likes

Hvad bør Alternativet arbejde for?

Prøv en stanniolhat. :wink:

Jeg kan godt se at det er et emne der kan være svært at tage op. Mange der er inde på denne side sidder netop nu og bruger trådløs teknologi, og det er ikke rart at noget man bruger hver dag og er glad for, er sundhedsskadeligt. Den svenske forsker Olle Johansson siger for nylig i dansk TV at han ville ønske at de 4000 uafhængige forskningsrapporter tager fejl, men det er aldrig set før!!
Så i løbet af noget tid må vi nok se de ubehagelige sandheder i øjnene, ligesom med klimaforandringerne. Det ville være så fedt hvis det ikke passede…
vi kommer dog længere ved at turde forholde os til fakta!!