Forslag om ny struktur for lokalforeninger

Kære medlemmer i Faxe og Stevns

Vi skal holde årsmødet, og det bliver sandsynligvis den 20. september, men jeg vil lige drøfte en idé …

Lige som mange af Alternativets små lokalforeninger, mangler vi medlemmer i Faxe og Stevns, der ønsker at stille op til bestyrelsen.
På landsmødet kommer et forslag om, at der ikke nødvendigvis skal oprette lokalforeninger,
men være mulighed for at oprette “lokale klubber” – og formalia og drift skal så varetages af
storkredsen. I vores område er storkredsbestyrelsen dog lige så sårbar som lokalforeningerne og derfor er der kommet en helt anden idé på banen:
Storkreds Sjælland opdeles i tre områder med hver en bestyrelse bestående af en forperson,
næstforperson og kasserer + mulighed for 2-4 bestyrelsesmedlemmer afhængig af hvor mange kommuner der er hjemhørende under lokalforeningen (så det bliver et ulige antal).
De enkelte lokalforeninger nedlægges og der oprettes 3 ”zone”-foreninger der rækker over 5-6 kommuner.
Faxe og Stevns ville være med i område 3: Lolland-Falster (28), Vordingborg (42), Næstved (30), Faxe-Stevns (35) = 135
Formålet er, at sikre at der er folk nok til at have et samlet overblik over Alternativets virke i
områderne, at kunne drifte lokalforeningerne økonomisk gennem kassereren og herved kunne understøtte lokale aktiviteter der kan sættes i gang gennem lokale netværk eller “klubber” (baseret på geografi eller interesse m.m.). Det er tanken at de enkelte lokalområder kan nedsætte klubber og øvrige netværk på tværs. Økonomien følger så lokalområderne med mindre andet er aftalt på årsmøde i foreningen. Her kan det fx aftales at en hvis andel kan bruges på fællesprojekter i området.
Ved at lave lokalforeningerne til områdeforeninger er det ikke så sårbart, hvis et lokalområde ikke er aktiv i en periode. Det sikrer også at der ikke er ”døde penge” i et lokalområde, da man i så fald kan iværksætte aktiviteter der kan henlægges til området. Der er yderligere en besparelse i bankgebyrer da der kun er behov for én foreningskonto pr. områdeforening – resten klares gennem forskellige konti internt.
Områdeforeningernes opgaver bliver at sikre at der kan opstilles kommunale kandidater – ved at nedsætte kandidatudvalg, at indsende opstillingslister m.m., at sikre at folketingskandidater forankres i hele området ved at have kontakt med klubber og netværk, at drifte økonomi, årsmøde og øvrig formalia.
Storkredsens opgave kunne være at samle lokalforeningerne fx 4 gange om året. Her kunne det sikres at der fx er repræsentation i kandidatudvalg (folketing, EU og regionsråd), at centrale beslutninger drøftes, at der er støtte til folketings-, regions- og EU-kandidater lokalt, der diskuteres økonomi og understøttelse af områdeforeningerne, der planlægges evt- fælles
aktiviteter osv.

Såfremt lokalforeningen ønsker at gå videre med dette forslag skal der afholdes lokale
(ekstraordinære) årsmøder hvor de enkelte lokalforeninger nedlægges (såfremt 2/3 af de
fremmødte stemmer for det) for så at oprette én ny.

Lad mig høre, hvad I synes om denne idé.

Mange grønne hilsner

Kirsten

:sunflower:Ja, kære Kirsten, nu er vi på vej i en vigtig rækkevidde med dette forslag, fordi verden er stor - virkelig dejligt, tak for det!

Kærlig hilsen Gunhild

Jeg går med en lignende idé i Storkreds København.

Min idé er at nedlægge de fire kommuneforeninger samt de otte bydelsforeninger (i København) og fremover kun have en storkredsbestyrelsen.

Bestyrelsen vil først og fremmest være bestyrer af partistøttemidler samt løse opgaver, der kræver tillidsvalgte. Alt andet vil der blive nedsat arbejdsgrupper til, hvor bestyrelsen koordinerer og selvfølgeligt også kan deltage i arbejdsgruppen. Arbejdsgrupper kan også gå på tværs af eks. bydele og kommuner.

Det vil eks. være arbejdsgrupperne der sørger for opstillingsmøder. Selvfølgeligt i samarbejde med bestyrelsen. Er bestyrelsen stærk, kan den måske selv ligge arbejde i opstillingsmødet og hvis den ikke har mulighed for at løfte opgaven, kan den uddelegere til en arbejdsgruppe, der rapportere tilbage. Arbejdsgrupper der løser den type opgaver kan evt. komme på digital afstemning.

I Storkreds København er vi så heldige at have byrådsmedlemmer i både København og Frederiksberg. Mit håb med en ny struktur er også, at vi kan bruge flere kræfter på at understøtte deres arbejde og mindre på bestyrelsesmøder.

Min tanke er først at lave omlægningen pr. 1. januar 2022, hvor de nye byråds- og regionrådsmedlemmer træder til.

Ovenstående er ikke noget vi har haft en stor debat om i Storkreds København eller kommuneforeningerne. Det er alene mine tanker. København og Storkreds København er dog begyndt at slå deres møder sammen og Frederiksberg kommer nok med inden længe. Tårnby og Dragør har vist ikke aktive kommuneforeninger for tiden.

Mvh,
Martin
Forperson i bydelsforeningen Bispebjerg :slight_smile: