Forslag om indførelse af indkøbspolitik til Alternativet

Forslagstekst

Indkøbspolitik for Alternativet

Formål:
Formålet med denne indkøbspolitik er at sikre, at Alternativet som politisk parti og forening agerer i overensstemmelse med vores kerneværdier om bæredygtighed, retfærdighed og ansvarlighed over for miljøet, mennesker, og dyr. Vi ønsker at sætte standarden for, hvordan organisationer kan operere på en måde, der både er etisk forsvarlig og fremmer en bæredygtig fremtid.

Grundprincipper:
Klima og Miljø: Alle indkøb skal, hvor det er muligt, være klima- og miljøneutrale eller -positive. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, kontormaterialer, eventmateriale, og daglig forbrugsvarer.

Etisk Ansvarlighed: Produkter skal være produceret uden udnyttelse og undertrykkelse af mennesker, natur og dyr.

Støtte til Socialøkonomiske Virksomheder: Hvor det er muligt, skal indkøb foretages fra virksomheder, der bidrager til samfundet ud over økonomisk værdiskabelse, såsom virksomheder der fremmer menneskelig udvikling og velvære.

Plantebaseret Kost: Til interne og eksterne arrangementer vil der udelukkende blive tilbudt vegansk kost for at fremme bæredygtig levevis og inkludere alle deltagere.

Indkøbspolitikken skal være iterativ og bør regelmæssigt evalueres og opdateres for at afspejle nye bæredygtige praksisser. Feedback fra medlemmer og medarbejdere vil blive indsamlet og integreret.

Indkøbsguide:
Introduktion
Denne indkøbsguide er designet for at hjælpe medlemmer og medarbejdere i Alternativet med at træffe bæredygtige og etisk ansvarlige indkøbsbeslutninger. Ved at følge denne guide kan vi sikre, at vores indkøb støtter vores mål beskrevet i indkøbspolitikken.

Grundlæggende Principper for Bæredygtige Indkøb
Klima- og Miljøbevidsthed: Vælg produkter med lav miljø- og klimapåvirkning. Prioriter varer fremstillet af genbrugsmaterialer og produkter, der kan genbruges eller genanvendes.

Socialt Ansvar: Støt producenter og leverandører, der demonstrerer fair arbejdspraksis, inklusive rimelige lønninger, sikre arbejdsforhold og ingen brug af børnearbejde.

Dyrevelfærd: Vælg produkter, der ikke er testet på dyr og ikke bidrager til dyremishandling.

Støtte lokalsamfund: Foretræk at købe fra lokale producenter og leverandører for at reducere transportafstande og støtte lokal økonomi.

Bærdygtig og dyrevenlig mad: Til mad og catering, vælg vegansk mad, vælg økologisk, mindsk madspild.

Indkøbsretningslinjer:

Kontormaterialer
Papirprodukter: Vælg genbrugspapir eller papir fra bæredygtigt skovbrug.
Skriveartikler: Søg efter genopfyldelige penne og blyanter af bæredygtige materialer.
Printere og Blæk: Vælg miljøvenlige printere og genopfyldt blæk eller toner.

Teknologi
Udstyr: Overvej energieffektive modeller og udstyr med gode reparationsmuligheder. Overvej genbrugs- eller renoverede enheder.
Software: Vælg softwareløsninger, der understøtter fjernarbejde og digitale processer for at reducere behovet for fysisk transport.

Mad og Catering
Madvarer: Vælg økologiske, plantebaserede og lokalt producerede fødevarer og eller madvare der er reddet fra at blive smidt ud.
Drikkevarer: Foretræk vand, økologiske teer og kaffe, certificeret af Fairtrade eller lignende.

Rengøringsprodukter
Rengøringsmidler: Vælg miljøvenlige rengøringsmidler uden skadelige kemikalier.
Udstyr: Anvend genanvendelige klude og svampe fremfor engangsartikler.

Rejser og Transport
Rejser: Minimer rejseaktivitet ved at benytte virtuelle møder. Når rejser er nødvendige, vælg offentlig transport eller delebiler.

Evaluering af Leverandører
Miljøpolitik: Foretræk leverandører, der har klare miljøpolitikker og bæredygtighedscertificeringer.
Socialt Ansvar: Vurder leverandørens engagement i socialt ansvar og fair arbejdspraksis.
Gennemsigtighed: Vælg leverandører, der tilbyder fuld gennemsigtighed omkring deres forsyningskæde.

Ulemper

Tidsforbrug: Indkøb efter disse principper kan være mere tidskrævende. For at adressere dette, vil der blive udarbejdet en foretrukken leverandørliste for at effektivisere indkøbsprocessen.

Omkostninger: Omkostningerne kan være højere. Dette kan imødekommes ved at budgettere med øje for disse ekstra udgifter.

Tilgængelighed: Der kan være situationer, hvor det er svært at finde produkter, der lever op til alle kriterier. I sådanne tilfælde skal der gøres en indsats for at finde det mest bæredygtige alternativ tilgængeligt.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Forslaget blev til med løbende dialog blandt forslagsstillerne Simon Nyborg Jensen og Karsten Noes og Hovedbestyrelses medlemmerne Nicklas Hakmann og Nikoline Erbs. Andre medlemmer er også blevet indraget i løbende snakke omkring emnet til diverse Å arrangementer som sommerhøjskolen og selvfølgelig diskussionen på sidste års landsmøde.

Hvem har været inddraget

Der har været dialog og eller inspiration fra organisationer som Noah, Greenpeace, Dyrenes Alliance og Røde Kors for at udvikle grundprincipperne, indkøbsguide og indkøbsretningslinjerne der fremgår i foreslaget.

Forslagsstillere

  1. Simon Jensen
  2. Christina Sade Olumeko
  3. Helene Liliendahl Brydensholt
  4. Ingrid Heintz
  5. Katrine Ida Olsson
  6. Michael Monberg
  7. Mikkel Høj Bagger Larsson
  8. Nicklas Hakmann Petersen
  9. Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen
  10. Rikke Gawinski

Status på forslaget

Status: Søger medstillere

Forslaget søger medstillere. Der skal være i alt 10 forslagsstillere for at forslaget kan komme videre.

Forslaget er endnu ikke sat i sten, så kom gerne med forslag til forbedringer.

1 Synes om

Super forslag, som jeg meget gerne støtter op om. Flot gennemarbejdet program. I forhold til indkøb af mobiltelefoner, så tænker jeg, at Fairphone konceptet ville være naturligt for Alternativister at støtte op om. Lige så med valg af teleudbyder a la GreenSpeak.

Fodnote: Tænker, at vi med fordel kan udskifte ordene vegansk mad til plantebaseret mad. :wink: