Forslag fra medlemmerne - til årsmødet den 21. marts 2017

Forslag til ændring af dagsorden til Årsmødet i Alternativet Hvidovre 21. Marts 2017 i
forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer til lokalforeningen.

Årsmødet foregår tirsdag den 21. marts 2017 kl 19.00 i Værestedet, Vestre Kvartergade 5, 2650 Hvidovre.

Stillere af dette forslag er:
Thomas Møller, Forperson i Alternativet Hvidovre
Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen, Næstforperson i Alternativet Hvidovre
Jytte Annelise Poulsen, medlem af Alternativet Hvidovre
Thomas Otzen, medlem af Alternativet Hvidovre

Da foreningen mangler aktive bestyrelsesmedlemmer i lokalforening Alternativet Hvidovre i
perioden før næste årsmøde i marts 2018, foreslår ovenstående medlemmer af Alternativet
Hvidovre, at der stemmes om og indføres et punkt 8 a på dagsordenen med følgende ordlyd:
8a)

“Der åbnes muligheden for at kandidere til bestyrelsen på selve årsmødet. Muligheden for at
kandidere er til stede, såfremt man er valgbar efter de i vedtægten gældende regler (medlem
i minimum 90 dage før opstillingsmødet), er personligt til stede og man verbalt fremfører en
beskrivelse af sig selv som kandidat til bestyrelsen samt sin politiske dagsorden på
årsmødet”.

På stillernes vegne,
Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen,
Næstforperson i Alternativet Hvidovre

forslaget egnet til download er her:
3 2017.pdf (46.9 KB)