Forslag # D Angående honorering af forperson og næstforperson i Hovedbestyrelsen

Kære allesammen

Foruden vedtægtsændringsforslagene er der indkommet seks andre forslag til Årsmødet. I dag eller i morgen modtager I et link til årsmødehæftet på jeres mail, hvor I blandt andet kan læse om disse forslag. I kan også finde dem nedest i Forslagshæftet, som sendes ud i samme mail.

Tiden på Årsmødet er knap, og det vil derfor ikke være muligt for alle at komme til orde på selve dagen. Jeg håber derfor, at mange af jer har lyst til at bidrage på tråden her, hvis I har argumenter, spørgsmål eller andre overvejelser til det forslag, der fremgår af overskriften. Det vil hjælpe os alle til at blive så forberedte som muligt, når vi skal stemme om de mange forslag.

De allerbedste hilsner
Leni, Landsekretariatet