Formandsskabet i Midt- og Vestjyllands Storkreds svar og appeal til Claus Løwe Klostergaard

Midt- og Vestjylland den 8. marts 2020

Kære Claus Løwe Klostergård,

Det parti med de værdier du har fundet sympati for og kæmpet for er vi stadig nogen, som kæmper for og tror på. Det har dog vist sig svært for nogle individer at agere efter vores værdier, men det ændrer ikke på Alternativets fundament. Ethvert parti og for den sags skyld forening og samfund udgøres af en masse individer. Hvad disse individer gør er vi ikke herre over.

Det grundlag du er blevet valgt på er også en tro på de Alternative værdier og samtidigt er det med andre af Alternativets kandidater at det er lykkedes at få dig ind i byrådet i Silkeborg. Uden stemmer fra medkandidater havde det ikke været muligt.

Dit arbejde i byrådet har været præget af din kærlighed til det parti du blev valgt ind for, og du har formået at få mange af Alternativets mærkesager på dagsordenen og trukket byrådet i en væsentligt mere bæredygtig retning på en helt igennem værdig måde.

Når nu du har været den gode ambassadør for Alternativets værdier er det også bundærgerligt at du vælger at forlade partiet.
For at underbygge din troværdighed for de værdier du fandt appellerende hos Alternativet kunne du som en del af partiets arbejde for en ny politisk kultur vælge at overdrage dit mandat til den næste i rækken af kandidater frem for at fastholde det som et personligt mandat. Det ville vise at det ikke er partiets værdier og mission du finder utroværdig, men enkeltpersoner, som har ødelagt din tillid. Ellers kommer det hurtigt til at se ud som en måde at du kan sikre dig magt, og dermed hæver du dig desværre ikke over andre der skaber uro i Alternativet.

Med Venlig Hilsen

Formandsskabet i Alternativet Midt- og Vestjyllands storkreds