Formandens beretning 2018

Det har været et begivenhedsrigt år. Først og fremmest er det, det første hele år i Alternativet Skanderborgs historie. Det i sig selv kan vi godt være stolte af!
Men 2017 var også et valgår, og det kom selvfølgelig til at præge året.
Den 21.nov. var en spændende dag eller måske især aften
Vi fik det laveste, der gav valg 3,4% af stemmerne . Svarende til 1197 stemmer. Ca 150 mere end LA, der IKKE kom ind. Vi kan altså ikke sige vi sidder sikkert i sadlen, men vi kom ind – SÅDAN! Og hvis vi anskuer det lidt anderledes, så fik Mira 491 personlige stemmer. Jeg ved ikke lige helt hvad nummer det gør Mira til, men Anne Hedager fra de Radikale, der var den 5. største stemmesluger, fik 619 = 128 stemmer mere!
Vi kan jo anskue valgresultatet fra andre vinkler: Flot at et nyt ungt parti kom ind eller ærgerligt at vi ikke fik så mange stemmer som partiet fik til folketingsvalget?
Shitstorm med slappe tissemænd og ansættelse af fyrede krænkere - og så i #MeToo – tider – lige før valget gjorde det rigtig svært eller vi er ikke så meget et alternativ, at folk vil stemme på os?
Det kan vi hver især fundere over, men det er helt sikkert at alle vores tre kandidater: Jesper, Hanne og Mira gjorde et kæmpearbejde, og fra min side skal de have kæmperespekt for deres indsats – Jeg synes faktisk, vi godt kan klappe af dem!
En af de opgaver som det kommende år helt sikkert kommer til at arbejde med, er hvordan vi får Alternativet Skanderborg endnu mere ud over rampen, så vi får flere – ja, mange – til at stemme på os så vores politik bliver uomgængelig i Skanderborg kommunes politik.
Og hvad er det så, der er vores politik? Vores politik bygger selvfølgelig først og fremmest på Alternativets politik, men tilpasset til lokale forhold. Her er de tre bundlinjer; Den sociale, den grønne og den økonomiske gode retningslinjer. Vi opstillede nogle mærkesager til valget, hvor vi måtte acceptere behovet for noget der kunne afleveres på en linje.
Alternativet Skanderborg - Her er vores 5 politiske mærkesager til KV17
del gerne :green_heart:
Vi vil demokrati
Sætte institutionerne fri og mere medbestemmelse til kommunalt ansatte.
Vi vil mennesker.
Investere penge, tid, tillid og omsorg og tilbyde individuel sagsbehandling, med udgangspunkt i den enkelte
Vi vil børn. Vi ønsker flere resurser . En god start på livet giver ”sunde” mennesker og dermed færre udgifter senere.
Vi vil naturen
En mangfoldig rig natur til glæde for dyr og mennesker. Ren luft, jord og vand.
Vi vil økologi
Økologisk mad i kommunale institutioner
Og økologisk landbrug

Vi har allerede afleveret flere aftryk i det lokale politiske landskab – Det er ikke kun Alternativet, der taler om rent vand – bæredygtig kommune - frisætning af offentlige ansatte og mindre kontrol og mere tillid. Endelig har Mira også med sin etablering af Facebooksiden: Kom i dialog med din byrådspolitiker fået vist vejen til mere og bedre demokrati, som hun kan arbejde videre med i byrådet via det § 17.4 udvalg om demokrati, som hun sørenjensme er blevet formand for!

Året startede med at en ny bestyrelse blev valgt. Hanne Stender- Karen Rasmussen – Poul Møller – Jesper Arbo Frederiksen – Mig! Sagde hunden og ikke mindst Mira Issa Bloch.
Lone Landmand fortalte til årsmødet om økologi, landbrug og fødevarer samt valg af vores første to byrådskandidater. Kort efter kunne vi udsende en pressemeddelelse om vores to første kandidater: Jesper og Mira allerede i feb. Siden kom Hanne til, og så var vi tre! Næste gang vil vi gerne være 10!
Bestyrelsen overtog de tiltag som den første bestyrelse havde sat i værk i dens korte levetid. Der er meget organisatorisk i at oprette en helt ny organisation – hvordan holder vi møder? Hvor? Hvor ofte? Om hvad? Bankkonto, penge og regnskab – hvordan gør man det?
Vi nedsatte flere udvalg med varierende succes, bl.a. fordi KV17 efterhånden kom til at trænge sig mere og mere på, men også - desværre – fordi, nok har vi mange medlemmer – vi er den næststørste lokalafdeling i Storkreds Østjylland. Kun overgået af Århus – dvs. større end både Horsens og Randers! Men vi døjer stadig med at få folk til at deltage aktivt. En problemstilling som ikke kun er Alternativets men vist hele det frivillige Danmarks! Derfor vil jeg da lige her indsparke, at vi har brug for nye bestyrelsesmedlemmer i det valg til samme, der kommer senere i aften.
Vi havde en debataften om rent drikkevand med dygtige eksperter og kampklare folk, der var mødt op fra Bæredygtigt Landbrug – En virkelig forrygende aften med skarpe skud fyret af fra alle vinkler og hofter! Der var 21 fremmødte – inkl. eksperterne. Vi talte længe om i bestyrelsen, hvorvidt vi skulle reservere et lokale med plads til 100.
Vi arrangerede også en aften med nu valgte regionsmedlem Rasmus Foged om borgerløn. Der var flere ønsker, men desværre ikke kræfter til det hele og her spillede KV17 kraftigt ind igen.
Til valgkampen købte vi en campingvogn der efterhånden blevet grøn, men stadig har plads til at blive pyntet mere op for dem der har ideer til det. Den har været mange steder og haft besøg af flere prominente gæster både Jørgen Gaarde, Uffe Elbæk og René Gade, for at nævne nogle, har været forbi.
Sidst på året fik vi sørme de første tiltag til etablering af en ungdomsafdeling. Noget vi gerne skulle have til at blomstre og skabe et godt sted for unge i Skanderborg kommune, hvor de kan engagere sig i at skabe en bedre verden.
Afslutningsvis vil jeg sige, at det kommende år – som forhåbentlig ikke er et valgår, men man kan jo aldrig vide – gerne skulle være det år, hvor vi får engageret flere medlemmer, får flere medlemmer og i det hele taget får vores politik ud blandt borgere i Skanderborg kommune så et af vores smukke dogmer: ”Flere ved mere” kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo.