Forhastet process

der er blevet lukket op for digital afstemning så skynd dig at tilmelde dig :slight_smile:

jeg har ladet mig høre at der er en af kandidaterne der er ude og opfordre folk på sociale medier til at melde sig ind alene for at stemme på vedkommende og fortæller i samme åndedrag at de bare kan melde sig ud igen og at det kun koster dem 15 kr !!! det har vi nuværende vedtægter ikke en mulighed for at stoppe da alle medlemmer uanset længde på medlemsskabet, kan få lov til at stemme !!! det kalder jeg “kup” lignende tilstande og det vil jeg ikke mene er i partiets interesse !!! gode beslutninger kræver efter min mening grundige overvejelser og vi har en rigtig udemærket kandidat i Rasmus Nordqvist som har alle kvaliteter der skal til for at føre vores parti sikkert mod nye højder, og mod de nødvendige forandringer der skal tages forhold til vores vedtægter, men det skal ikke HASTES IGENNEM !!!

2 Likes

der er bare det meget store spørgsmål at du ikke har en garanti for at det bliver Josefine eller Rasmus og det er måske værd at overveje om partiet overlever med en helt tredje, og langt de fleste medlemmer har ikke haft tid over julen til at sætte sig ordenligt ind i denne meget vigtige ændring, de har ikke haft mulighed for at mødes i deres lokal afdelinger og drøfte vigtigheden af denne ændring og betydningen af den og det hastværk det her bliver afholdt i udsætter vores parti for en meget usikker fremtid !! som efter min mening er alt alt for uovervejet !! så please stem NEJ, og lad processen få den tid den skal have, for at vi i samarbejde kan lave gennemtænkte vedtægtsændringer der har kurs mod en bedre ledelses struktur der både kan afspejle vores politik og måske sikre at vi kunne få en deling af den meget store og vigtige post i to :slight_smile:

1 Like

Der er åbnet igen for tilmelding til digital afstemning - så det er bare med at få det på plads - gerne i dag :+1:t3: Den lukker igen i morgen kl 12 - så prøv det nu så du kan nå at få hjælp, hvis det driller. Du skal være logget ind på alleos :herb:

2 Likes

Er det så sådan at man stemmer sammen med den som er fysisk til stede i Odense, man logger på og følger med i mødet?

Men sådan har det altid været. Det har altid været muligt at melde sig ind for 15 kroner lige på til et landsmøde, møde op og stemme sine kandidater ind i fx HB og ændre vedtægter.

Jeg er ikke selv på Facebook, men hvis nogen opfordrer til det, så skal det frem i lyset med beviser, så vi kan gøre det til fakta. Hvis ikke, synes jeg ikke rygtet skal spredes.

3 Likes

Der er live stream fra mødet, som du kan følge med i. Men du vil også få SMS og email, når afstemning åbner.

Du vil også få en mail, der beskriver processen, når fristen for tilmelding udløber mandag.

3 Likes

Hej Eli.
Jeg har efterspurgt en vejledning og information. Forhåbentlig kommer der noget info ud inden i morgen eftermiddag.
Kh Nanna

Hejsa.
Jeg har spurgt om info og vejledning kunne komme før. Jeg er selv en knold, og ville super gerne kunne forberede mig, og også gerne hjælpe andre med at forstå hvordan man gør.
Der er lidt nerver på med de slags IT løsninger, af mange grunde :see_no_evil::joy:
Kh Nanna

1 Like

Kære Line

Hvad er det rigtige resultat?

Kh Mette
:green_heart: :green_heart: :green_heart:

Analyse af proces

:green_heart::green_heart::green_heart:

1 Like

Tak for henvisning :green_heart:

1 Like

Nyt i håndbogen :blush:

Her er vejledning til afstemning. Den er god lige at læse igennem og forberede sig på. Del den gerne videre, så flest muligt får denne viden.

Godt valg i morgen :green_heart:

https://alleos.alternativet.dk/articles/view/600

3 Likes

Det kan man synes at det er. Men kan forstå på andre at det er det ikke.

1 Like

Jeg vil stemme for vedtægstændringerne fordi det i min optik vil være en “gave”, hvis vi får valgt en troværdig politisk leder udenfor folketingsgruppen der kan det politiske håndværk, har adgangen til medier, og som står inde for det alternative projekt, ja,- jeg tænker på Josephine Fock. Vi har p.t. fem folketingsmedlemmer, som har rigeligt at se til med ordførerskaber og derudover har vi lige slået politisk sekretariat og landssekretariatet sammen samt ansat ny leder. Der er således mere end nok at se til og jeg er på trods af stor tillid til Rasmus, betænkelig, hvis han skal overkomme både rollen med politiske ordførerskaber og rollen som politisk leder. Jeg mener endvidere, at det vil være et stort problem for hans legitimitet, hvis han vælges uden modkandidater.

Jeg anser ikke vedtægtsændringerne for helt vildt vidtgående og tror faktisk ikke, at længere tids diskussion vil skabe større afklaring, men mener, at det er afgørende, at vi hurtigst muligt får besluttet hvem der skal være politisk leder.

5 Likes

Meget enig i dine tanker ang. vedtægter.

Kh
Mette

Det ville have været fint, hvis Uffe havde tilpasset sin udmelding, så vi kunne tage valget af vedtægtsændringer og ny PL på landsmødet i maj. Men sådan blev det ikke!
Vedtægtsændringerne er for så vidt enkle at tage stilling til. For mig at se skal PL også kunne vælges uden for folketingsgruppen. Det er helt i Alternativets ånd.
Spørgsmålet om delt PL, og PL’s rolle og funktion vil vi passende kunne tage op til drøftelse forud for det kommende eller senere landsmøder.

4 Likes

Se link her: https://alleos.alternativet.dk/handbook/view/578

Det er åben igen :slight_smile:

Hej Thomas.
Når jeg mener det hele er lidt forhastet, er det ud fra et ønske om at sætte fokus på hvor vi som samlet organisation vil bevæge os hen, og hvad lederens rolle egentlig skal være? - Det at få personen på ville jeg gerne have ventet med indtil vi var mere bevidste om målet.
Feks. inklusiv spørgsmålet om vi ikke skulle have benyttet os af muligheden for at få en dualistisk ledelse. Èn leder for det politiske og én for bevægelsen. - Den ene på borgen, den anden udenfor. Den model synes jeg er en debat værd.

  • Men det må jo så blive en anden gang :blush:
4 Likes