Foreningsmøde den 18. juni 2018

Hej Næstved

Så er det tid til at vi igen mødes, det bliver mandag d. 18. juni 2018 kl. 18.30
Denne gang mødes vi hos kasserer Carsten E. Andersen, Storgårdsvej 12, 4250 Fuglebjerg

Dagsorden

  1. Valg af referant
  2. Valg af ordstyrer
  3. Nyt fra forperson (Jan)
  4. Nyt fra kasserer (Carsten E.)
  5. Dataforordningen
  6. Folkemøde Møn
  7. KU og FV/EP valg.
  8. Evt.

Hygge

Vel mødt

Hilsen Jan
Forperson