Foreningsmøde den. 10. september 2018

Vi holder vores næste foreningsmøde mandag d. 10/9 2018 kl. 18.30
Det kommer til at foregå hos næstforperson Carsten Bering, Slagelsevej 151, 4700 Næstved

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af ordstyrer
  3. Nyt fra forperson (Jan)
  4. Nyt fra kasserer (Carsten E.)
  5. Omkonstituering
  6. Ekstraordinært Landsmøde d. 8/9
  7. Ekstraordinært årsmøde samt supplerende opstillingsmøde i Storkreds Sjælland d. 16/9
  8. Evt.

Hygge

Alle er velkomne, men I må meget gerne give besked på forhånd, så vi ved hvor mange der kommer.

Møder den kommende tid

4/9 De Tre Bundlinier: Josephine Fock holder oplæg om de 3 bundlinier.
Det foregår kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek og Borgerservice.

8/9 Klimamarch: Starter fra Bertel Thorvaldsens Plads kl. 13 … og herefter
8/9 Ekstraordinært Landsmøde: Der afholdes ekstraordinært landsmøde med valg af EP spidskandidat.
Det foregår kl. 16.15 i Korsgadehallen på Nørrebro, København

16/9 Storkreds Sjællands ekstraordinære årsmøde:
Vi skal vælge ny storkredsbestyrelse, og gerne flere folketingskandidater for storkredsen.
Foregår kl. 10 i Det Grønne Hus, Vestergade 3C, Køge … og herefter
16/9 Storkreds Sjællands supplerende opstillingsmøde: Samme sted fra kl. 12.45