Foreningsmøde 26/8

Kære medlemmer

Næste foreningsmøde vil blive holdt mandag d. 26. august, kl. 19-21
Mødet afholdes i mødelokalet på Remisen, Farimagsgade 45 … Lige ved Næstved station.

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Nyt fra forperson
  3. Nyt fra kasserer
  4. Valg 2019
  5. MobilePay
  6. Evt.

Alle er velkomne, og jeg håber at se mange af jer :green_heart: