Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund

Jeg har netop hørt om den øvrige folketingsgruppes indstilling om at smide Theresa Scavenius ud af partiet på grund af samarbejdsvanskeligheder.
Som det fremgår af ovenstående, er hun og jeg lodret uenige i spørgsmålet om forbud mod koranafbrænding. Jeg har mange venner, der i den sag mener noget andet end jeg
Og så er der et spørgsmål om partilinje i sådan en sag.
Hvorfor ikke stemme efter overbevisning her?
Balladen her kan koste os partiets overlevelse i folketinget

Ja, det er ren spekulation, og mit nej til forslaget er også af principiel karakter. Staten skal ikke lovgive om religionskritik (og deraf afledt regimekritik), som reelt kun betydning, hvis det rammer religionen / regimet – og det gør en kommentar i Berlingske ikke.

Jamen det er her, den store misforståelse ligger. Der har aldrig været nogen lovgivning, der forbød religionskritik. Vi er lodret uenige om, hvad ordet “kritik” dækker over. Hvis man ikke kan lide lakrids, er man ikke kritisk overfor lakrids. Kritik indebærer både stillingtagen og et minimum af viden. At hade muslimer har ikke noget med kritik at gøre, medmindre de hadende kender både religionen og kulturen ud og ind.
Vi har haft masser af kritik mod islam her i landet, inklusive fatwaen mod Rushdies Sataniske Vers, uden at nogen i den gamle blasfemiparagrafs tid drømte om at røre en finger i den anledning.
Vi er derfor nok enige om, at emnet ikke er religionskritik.
Vi skal beskytte den offentlige orden og herboende trossamfund mod, at identitetsmarkører udsættes for spot på en sådan måde, at de kan føle sig foranlediget til at hævne sig.
Hele konstruktionen er vanskelig at udforme. Hovedsynspunktet er, at vi alle skal kunne være her under en stor venlig parasol af respekt og ytringsfrihed.
Paludan er - sammen med en sensatiosliderlig presse - med til piske en stemning op, der er rettet mod de herboende muslimer. Der er intet religionskritisk indhold overhovedet i hans provokationer.
Havde der været det, havde det også været en anden sag.

Jeg har ikke en løsning, ud over ikke beskytte dem som gør det. Men som kunstner vil jeg hurtigt kunne blive kriminel, da jeg ikke tror på religion som andet end magt udøvelse.
Men at gå tilbage til at vi ikke skal kunne gå imod religiøse dogmer, er helt ude.

Så nej.

1 Synes om

Vi misforstår i hvert fald hinanden :slight_smile: Det har ikke noget med had at gøre. Det har noget at gøre med, hvilke metoder man som borger skal have lov til at bruge i forhold til at kritisere religioner på. Vi er uenige om, hvor langt man bør tillade, og det er ok.

Religioner er fjollede konstruktioner, som ofte bruges til undertrykkelse. Vi skal bekæmpe undertrykkelsen så effektivt som muligt, og det gør vi ikke ved at begrænse ytringer. Og jeg tror helt ærligt ikke, at nogen er i tvivl om, at vi gør det her på baggrund af kritik fra netop de regimer, som står for hovedparten af undertrykkelsen.

Det er for svagt. Det kan jeg ikke se mig selv i.

Hvem her er tilhænger af anvendelsen af straffelovens § 266 i forbindelse med “hate speech”, “radikalisering”, osv, som også er voldsomme indgreb i de pågældende borgeres ytringsfrihed?
Jeg har ikke hørt et muk!
En ting er, at der i forvejen eksisterer mange bestemmelser, der griber ind i ytringsfriheden.
Men netop sortering efter indholdet af kritikken er udtalt lige netop i denne parallel, der eksisterer og har gjort det i en årrække, uden at kunstnere, medakademikere, apostle og præster har ytret et muk.
Hvorfor må muslimske præster i DK ikke opfordre til had mod demokratiet, som jo er vores mest fremherskende trosretning?

Du og jeg er af vidt forskellig observans med hensyn til det centrale. For dig at se er “tro” og “religion” først og fremmest et bevidst valg eller fravalg. Man kan efter indstilling bare vælge religion og tro til eller fra på helt samme måde, som når man skifter parti eller underbukser. Det er for dig, antager jeg, en slags irrationel overtro.
Da jeg opfatter mig som troende kristen, beskylder du mig uden at tænke videre over det for direkte eller indirekte for at støtte “fjollede konstruktioner, som ofte bruges til undertrykkelse.” Afstanden mellem os kan næppe være dybere, for hvor kommer vore moralske tanker og forestillinger fra.?
Man kan bilde sig ind, at dem finder man selv på, upåvirket af alle omgivelser, eller man kan se sig selv i en kulturel-historisk kontekst. De forestillinger om rigtigt og forkert, om godt og ondt, du gør dig, matcher ikke mine.
Man kan spørge: "Er religion ikke bare nogle (“vrang”-)-forestillinger, mennesker finder på?
Det kan jeg bekræfte. De forestillinger om livets opståen, om livet efter døden, om kærlighedens mening, som hører til i mytologisk sammenhæng, indgår i et særegent kulturelt-religiøst mønster.
Jeg finder det lidt naivt, når nogen tror på viljens frihed. Der kan man jo læse Luther om “trælbundne vilje” => selvstændig refleksion kræver overvindelse af vanetænkning.
Du kan også læse Immanuel Kants “Kritik af den rene fornuft”.
Der er så meget, menneskene har fundet på: De arabiske tal, vi benytter os på, alfabetet osv. Eksisterer de i virkeligheden? Det handler om det netop ikke om, snarere, hvilken. virkelighed forestillingerne befinder sig i?

Hvad er det, du ikke tror på? Det gør jeg nok heller ikke.

Jeg skriver jeg om i mit eget personlige høringssvar til sagen. (Kommer senere)

Jeg har skrevet mit eget private høringssvar til lovgivningsprocessen

LÆs den her: Høringssvar om koranafbrændingslov – Hertig

Kære Mikael
Tak fordi du har givet dig tid til at lave et for mig at se grundigt gennemtænkt høringssvar med bemærkninger. På de fleste stræk er jeg enig i dine nuancer. Især i de afsnit, som direkte vedrører Paludan.
Jeg er enig i forslaget til strafudmåling mht. fængsel af et års varighed. Dog er jeg uenig i muligheden for bødestraf. Jeg mener ikke, at man blot skulle kunne betale sig fra at skabe brandfare samtidigt med, at man selv oppebærer personlig beskyttelse fra politiet.
Jeg håber, at du også har sendt dit høringssvar direkte til politikerne i Alternativet.
Kærlig hilsen
Gunhild

1 Synes om

Tak, Gunhild.

Måske er det vigtigste for mig at prøve en formulering, hvor blindt had og provokation for provokationens egen skyld skal kunne udskilles fra en tilsvarende handling, der set i en sammenhæng kan forstås som artikuleret kritik og dermed en ytring.

1 Synes om

Det er umuligt at håndhæve loven for politi og dommere i den udformning som den har nu. Så derfor er jeg imod.

Det umulige findes, og det er mig en gåde at forstå det kæmpe politiopbud, der fremmøder, når Paludan går i gang med sine afbrændinger…

Du inviteres til at læse mit høringssvar plus anden formulering’