Forberedelse af vores deltagelse i konstituering af byrådet på valgaftenen 21. november

Kort referat af møde for kandidater og bestyrelse hos Jacob 16.11.17 i Vallekilde. Vedrørende valgaften og konstituering 21.11.17 på rådhuset

Konstitueringsaftale

Ifølge Thomas Adelskov vil konstitueringsaftalen indeholde følgende 4 områder

 1. erhvervspolitik
 2. lokalsamfundet
 3. økologi og miljø
 4. skoleområdet

Vi vil selv foreslå Thomas følgende i konstitueringen

 • grøn energi

 • klima, herunder kunne ligge følgende: kommunens indkøb, sikring mod oversvømmelse, uddannelse af klimahåndteringsparate unge.

 • at vi har en fælles vison for “branding” af Odsherred omkring 3 ting:

  1. Lokale fødevarer 2) Uddannelse og 3) Geoparken.
 • at tingene hænger sammen, så erhvervspolitik hænger sammen med lokalpolitik (gerne indlicitering) og med økologi & miljø omkring bæredygtigt iværksætteri - og med skoleområdet (se vores skoleoplæg)

 • at visionsarbejdet i kommunen bruger en ny metode, der også kan bruges “bottom up”, som for eksempel visionsspillet, som borgerne kan inddrages i.

Udvalg i byrådet

Vi vil satse på følgende udvalgsområder

 1. økonomi
 2. miljø og klima

Afhængig af, hvem der bliver valgt ind, kan kandidaterne forvente at have en chance for at komme med i deres “favoritudvalg”, som for eksempel: kultur og folkeoplysning, børn og unge, socialområdet

Forhandlingsteam

Vores forhandlingsteam består af Jacob, Jørgen og Ivan.

Plakater

Plakaterne tages ned på valgsdagen, undtagen plakater lige omkring valgstederne, som først tages ned onsdag 22.11. Plakaterne sælges tilbage til producent. Afventer pristilbud.

Plakatnedtagningshold: Marianne og Jacob, Steffen og Ivan

Nedtagning starter tirsdag kl 12.17

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev sendes ud søndag

Forslag til indslag som skal med, sendes til Peter i korte beskeder. Der laves facebookopslag, som boostes.

Kontoen

Vi har ikke fået overført pengene fra crowdfundingen til vores konto, og står lige nu uden de nødvendige midler til at betale vores regninger.

Nødhjælp i form af et kortfristet lån: Marianne overfører 2.160,- til kontoen i Sparekassen Crowdfundingpengene hentes hos partiet, Forventet beløb 1.910.-

Restbeløbet som kandiaterne selv dækker er: 1.250/4,- hvilket kan rundes op til 315,- :wink:

venlig hilsen Vivi Arklint