Forbedring af Socialdemokratiets forslag om kantinekød

Jeg vil så gerne forbedre Socialdemokratiets forslag om “2 kødfrie dage om ugen”.

Jeg kan ikke lide forslaget, og jeg kan lide det.

Minus: Vi skal gøre alt for at undgå detailstyring og bureaukrati. Det er for nemt for politikere at kommunikere og for bøvlet at administrere.

Plus: Catering-sektoren er det helt rigtige sted at sætte ind. Ikke kun offentligt. Også privat.

Hvordan?

 • Man bestemmer helt enkelt, hvor meget kød, som en aftager i catering-sektoren har lov til at aftage. Det kan udmåles efter, hvor mange de laver mad til.

 • Med kødkvoter i catering-sektoren (offentlige og private kantiner, flymad og andre storkøkkener) anvender man ikke planøkonomi, som kritikere vil kalde det. Det er misforstået. Det er planøkologi som med fiskekvoter: Vi udmåler en kvote, som repræsenterer samfundets behov for miljøkontrol. Vi tildeler sektoren et miljøråderum politisk.

 • Den enkelte virksomhedskantine bestemmer selv, om der er kødfrie dage, sjældne dage med kødorgier eller jævn fordeling.

 • Kødkvoter i catering fordeler ansvaret socialt jævnt. De rige får ikke adgang til mere kød end de fattige.

 • Kvoter egner sig godt til catering. De arbejder i forvejen med dokumentation og sporbarhed. Rationering af kød vil ikke egne sig til konsummarkedet, for sortbørshandel på kant med fødevaresikkerheden vil findes sted fra dag ét

 • Kødkvoter i catering, privat som offentligt, høster en stor gevinst. Enormt mange danskere bespises i halvdelen af alle hverdage af catering-sektoren. Det er en sektor, som laver enormt meget af det mad, populationen spiser.

 • Og hvis du er i tvivl om størrelsen: Tænk på, hvor sjældent man spiser på restaurant og hvor ofte, mange spiser i kantine.

 • Kødkvoter i catering-sektoren mindsker behovet for at bruge de bureaukratiske og planøkonomiske værktøjer, som er trælsomme og byrdefulde og som er socialt skæve.

 • Konsumenter i dagligvarehandlen er konservative og vanskelige at flytte. En afgiftsstrategi kan ramme socialt og blot øge middelklassens pengeforbrug på kød (som cigaretafgifter virker).

 • Food service og catering har i food-branchen altid haft ry for at være et godt sted at lancere og innovere noget, fordi kokkene er professionelle. Food service er en sektor, som kan ændre kulturen. Mad på arbejdspladser inspirerer i hjemmene.

 • En strategi med efteruddannelse af kokke, ernæringsassistenter og andre faglige kan understøtte strategien. Et nyt akademi for kokke og fødevareproducenter kan styrke innovationen, så nye produkter bliver udviklet til både food service og konsummarked.

1 Like