For meget fokus på KV17?

Har vi for meget fokus på KV17 i Å for tiden? Jeg tænkte på det i morges da jeg vågnede, hvorvidt folk er ved at være trætte af, at det fylder for meget… Er der alternativistiske aktivister der føler sig druknet i det politiske KV17-projekt… ? Hvordan kan vi smelte KV17-fokuset og bevægelsens drømme og aktiviteter sammen, så alle føler at de har ejerskab over vores fælles rejse mod en bedre fremtid, hvor KV17 blot er en brik ud af mange i det store hele? Hvordan kan vi lege os til forberedelserne til KV17, så det også er meningsfyldt for bevægelsens aktivister at tage del i? Eller omvendt, at KV17 kan udvikle sig indenfor bevægelsens rammer, så vi på den ene side kan skabe en forberedelsesprocess med noget gods i, samtidig med at vi holder fast i bevægelsens længsel efter forandringer der ikke kun omhandler politik… ? Jeg lytter lige lidt med på sidelinjen til uden at blande mig / præge samtalen…

kh.
-t

2 Synes om

Nej til at fokus på et kommunal- og valg i 2017, kan være for meget- og et problem. 100 % fokus på kommunal- og valg dvs. også fra Christiansborg Alternativet, København Alternativet og flere store stærke byer med Alternativet. Det er hel afgørende at komme godt ud og forberedelse. At lave lektier ift. opgaven: Et valg kommunen. Og lad os danse, lege og have det sjovt på hel bestemt vejen… Vejen- og proses er vigtig vigtig og del- og mål ift. et godt resultat mener jeg. Jan

1 Synes om

tak for et klokkeklart svar :smile:, der var ikke meget at tage fejl af - fedt!

1 Synes om

Kære begge,

Enig med Jan. Udfordringen er, at vores kommuneforeninger forsøger at lære mange discipliner på én gang. Der er meget fokus på at få organiseringen til at gå op - og der er meget fokus på de første politiske og kandidat-relaterede forberedelser til KV17. Det er rigtigt, at der ikke er fokus på at komme ud på gaden, på at møde borgere i byerne, på at vise Alternativet frem og være den åbne, glade og forandrende bevægelse. Det er mit håb, at der bliver overskud i kommuneforeningerne til at inddrage flere medlemmer (og det vil kræve hårdt arbejde med gode medlemsmøder, identifikation af opgaver, som man kan tilbyde folk at tage, og telefonopkald, der motiverer til fremmøde). Det er en positiv spiral, der skal sættes igang, hvor gode idéer skaber grobund for flere aktive (hvis de inviteres ind), som igen skaber grobund for flere idéer.

Kh

Nis

1 Synes om

Kære Alle
@UffeElbaek har her til aften lagt denne meget relevante klumme op på Politikken http://pol.dk/3273748 og delt den på sin FBvæg. (Ærgerligt han ikke også deler den her på Dialog). Jeg havde netop læst dit opslag @Tatjana og var i gang med at formulere min kommentar, da jeg læste Uffes klumme.
Begge jeres indlæg inspirerede mig til dette svar, som jeg har publiceret på Uffes væg, og som følger her:

“Vi alternativister har som medlemmer af en international politisk 4. sektor organisation forpligtet os til at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling og som medlemmer af partiet vil vi, for nu at bruge en klassisk partiterminologi, ”kæmpe” for den samme bæredygtige omstilling. Vi vil ”kæmpe” for den bæredygtige omstilling i hver eneste danske kommune og region, - i hele Danmark, ja i EU, i hele Verden. Vores ”kamp” er lokal. Vort mål er globalt.
Når vi går til valg gør vi det, fordi vi tror på, at de politiske organer, vi søger at opnå valg til, har afgørende betydning for omstillingen til den seriøse nationale, internationale, globale bæredygtige tilstand, der er vores livsnerve. Vi går til valg for at opnå politisk magt og indflydelse i kommunalbestyrelserne, i regionsrådene, i folketinget og i europaparlamentet.
Vort næste store valg er valgene til kommunalbestyrelser og regioner november næste år, og overalt i vor organisation syder og bobler det med KV initiativer. Der er måske allerede nu nogen, der synes, det er ved at være for meget.
De kommende måneder vil alle lokalforeninger søge at opstille dedikerede alternativister, som næste år vil skulle bruge energi og ressourcer på at opnå valg. Og hvis medvinden i meningsmålingerne bliver ved med at blæse vor vej, vil ganske mange af vore kandidater blive valgt.
Som parti har vore kandidater brug for, i første omgang i valgkampen, at kunne forklare vores lokalpolitik, som naturligvis også er funderet i vores forpligtelse til at arbejde for den seriøse bæredygtige omstilling. Vore kandidater skal ikke blot kunne forklare den, de skal også kunne overbevise vælgerne om, at vores politik, vores vej, er den rigtige vej for kommunen og for regionen.
Vore kandidater kommer ikke til at stå alene. Hele vores organisation vil stå sammen om at bakke dem op. Det vil lokal- og kredsforeningerne, det vil hovedbestyrelsen og ikke mindst vor politiske ledelse, hvis rolle som internt politisk fyrtårn vil sikre, at kandidaterne, når de kommer til krydset, kender og er trygge ved kursen. I en valgkamps sidste hektiske døgn, er der sjældent (læs: aldrig) tid til at drøfte hvad der er den rette vej.
Jeg ønsker dig en rigtig god sommerferie :slight_smile:

“Krydset” henviser til Roald Als’ tegning, der er hans kommentar til Uffes klumme.
Mit ønske om en god sommerferie er naturligvis til jer alle :slight_smile:

2 Synes om

:green_heart: :green_heart: :green_heart: :sunflower: :sunny: :four_leaf_clover:

1 Synes om

Indimellem forekommer det mig, at der kan være for meget fokus på kv17, især ude i de små lokalkredse, hvor der er begrænset antal aktive til at gøre arbejdet. Ligesom der også er kommuner, der endnu ikke har en lokalforening. Så herude har vi stadig meget fokus på at opbygge organisationen. På den anden side så kan jeg ikke forestille mig en bedre løftestang, til at få flere indvolveret flere i arbejdet og sprede vores budskaber, end kv17. Derfor skal vi arbejde benhårdt på at føre en god kampagne, derved kan vi komme i kontakt med mange interesserede og få flere indvolveret i arbejdet. Det vigtigste for mig er ikke hvormange vi får valgt, men at vi bruger kv17 til at komme ind i folks hoveder, så vi bliver kendt også for det lokalpolitiske, og at vi også bruger kv17 som en løftestang for organisationen og bevægelsen. Vores kv17 kampagne skal sprede en begejstring over hele landet, så vi rykker, ikke kun i det politiske, men også i organisationen og bevægelsen.

4 Synes om

:green_heart: :sunny: :seedling: :wink:

1 Synes om

En plan

Jeg synes ikke, vi kan have for meget fokus på KV17, og jeg synes, vi får gode informationer udsendt både fra storkredsen KV17-udvalg og centralt hold.
Jeg ved, at der er planer om kandidatkurser med mere, og det tror jeg bliver virkeligt godt.
Den direkte kontakt er altid det bedste grundlag for dialog og ideudveksling.
Jeg forestiller mig, det kommer til at foregå i storkredsregi, så afstandene ikke bliver for store og deltagerantallet bliver overskueligt.
Jeg synes, det ville være super fint, hvis vi inden længe får en oversigt over, hvilke konkrete aktiviteter, der bliver, hvor og hvornår de kommer til at foregå, så vi i kommunekredsene kan planlægge vores aktiviteter derefter.
Samarbejde og videndeling på tværs af kommuneforeninger vil helt sikkert opkvalificere arbejdet, og hjælpe vi små kommuner. Også her tror jeg personlige møder er et fantastisk supplement til diverse skrifter, som deles især på facebook.

2 Synes om