Folkeskolen og de videregående - 2 forslag

Overordnede linjer:

“Hvordan laver vi et uddannelsessystem, der rummer så mange som muligt?”

Vi regner med at holde et POLA i Aarhus en gang efter påske, hvor vi sætter dette under en skæppe.

2 af mine egne forslag:

  1. Det nye karaktersystem

Man bør se på at få nedlagt fag til fordel for emner, sådan at emnerne ikke bliver for låste i fagkategorier. Det er også for at for at undgå at elever udelukkende bedømmes indenfor hele fag, da dette er meget uhensigtsmæssigt. Det vil forhåbentlig også muliggøre mere projektarbejde. Lærerne er selvfølgelig uddannede indenfor hele paletten i deres respektive linjefag, som på seminarierne stadig vil hedde Matematik, Dansk, Religion eller hvad de nu hedder, men ude på skolerne bør et fag som Matematik splittes op og man vil altså møde underemnerne. Disse er jo bla. Geometri, statistik, algebra etcetera. Disse bør evalueres individuelt, da man jo godt kan være god til én ting og dårlig til en anden. Det er altså misvisende at kigge på et fag som helhed. Mange af de, der klarer sig lidt eller meget dårligt i et fag (Først og fremmest karaktermæssigt) er ikke dårlige til hele faget, men vi skal søge at få lavet et skolesystem hvor styrker fremhæves frem for at tvære elever ud grundet det de ikke kan. Afskaf gennemsnit. Det er udelukkende en straf at kigge på summen af en elevs samlede kunnen. Det giver anledning til stress og dårligt selvværd og er på ingen måde foreneligt med nogle af Alternativets værdier. På de videregående giver dette også anledning til at nogen vælger fag efter deres snit og ikke efter interesse. Det er jo det omvendte vi skal have. Alternativet bør slås for at udskifte det nuværende karaktersystem med en digital diplomordning hvor man får diplomer for de fag/emner man har haft uanset hvor man har haft disse. Der skal være karakterer indenfor emnere således at disse karakterer kan bruges hvis folk vil studere i udlandet, men efterfulgt af en forklaring og så niveauet man har haft faget/emnet på. Diplomet skal være opdaterbart og altså gældende hele livet op. Det skal muligvis være tilgængeligt via CPR-nummer og evt også Nem-ID og uddannelser eller virksomheder skal anmode om tilladelse af personen for at kunne se på karaktererne og det andet der måtte fremgå af skemaet. I udtalelserne i diplomet skal underviserne også kigge på elevers kvaliteter udover de rent faglige. Her taler vi punktlighed og socialt engagement. Ikke om de har mange venner og er populære i klassen, men om hvor hjælpsomme og empatiske eleverne er. Det skal altså være cool at være hjælpsom og ikke kun have fokus på sig selv. Som sagt skal diplomet være opdaterbart og også gælde som CV hvorpå man også skal kunne henvise til fritidsinteresser, jobs, foreningsarbejde etcetera.

  1. Flermodal undervisning

For at udvide normalitetsbegrebet må elevers måde at lære på tilgodeses bedst muligt. Det skal være således at en elev kan vælge den måde at lære på som passer eleven bedst. I dag er der gået kutyme i at give studerende en bog de kan kigge i, men personligt er jeg blandt dem der ikke lærer meget af at læse i tykke bøger. Jævnfør Howard Gardner skal alle intelligenser tilgodeses. Jeg foreslår at man sørger for at alle grundbøger og så mange opgavebøger som muligt udbydes i flere modaliteter. Fint at få tilbuddet om at få det som bog, men personligt ville jeg vælge video hvis jeg fik valget. Også Podcasts ville være et godt alternativ og/eller supplement til en bog. Man har det faktisk allerede. Det hedder en ”IT-rygsæk”, men denne kan altså ikke tilvælges af alle. Den er kun tilgængelig for elever med ”særlige behov” og så har vi jo så allerede smidt folk i en kasse som andenrangselever.

Jeg vil kun fokusere på det rent praktiske i at ændre uddannelsessystemet og målet må være, at det bliver mere rummeligt og at elever skal stresse mindre.

Interessante forslag, men kan du ikke uddybe begrebet “emne” mere? Jeg er enig i, at karakterprincippet bør laves om, og at man ikke nødvendigvis kan afgrænse talenter i fag, men hvad er et emne så i din terminologi? Kom med et eksempel. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig i, at det skal være så nemt, at få adgang til skoleresultaterne. Jeg mener kun systemet bør opbevare et minimum af personlige oplysninger, og der er ingen grund til at systemet opbevarer skoleinformationer særligt længe efter endt skolegang.
Med hensyn til modaliteter, så er jeg enig i, at undervisningen skal være varieret og tilgodese forskelligheder blandt eleverne, men det behøver vel ikke at være præcis det samme materiale, i alle modaliteter? Skal man eksempelvis lære om trekanter, står der noget om dem i en bog. Måske tegner eleverne også trekanter. Måske laver de store trekanter med snor og dem selv i skolegården, måske bygger de et tårn lavet af trekantmoduler i bambus, og måske ser de en film om forskellige figurer. Er det så ikke mere et spørgsmål om uddannelse af kreative lærere, end om tilgængelighed af undervisningsmateriale?