Folkeskolefag skal opgraderes // Alternativet

ALTERNATIVET Åbenrå 33, st. 1124 København K +45 71 79 18 64 CVR: 35284893


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/folkeskolefag-skal-opgraderes

Jeg syntes det er ret uheldigt i en beskrivelse af opgradering af folkeskolens fag at nævne naturfag, det findes ikke i folkeskolen. Der findes natur og teknik til og med 6. årgang og derefter hedder det biologi, fysik/kemi, og geografi. Når jeg så ser på forslagene, så er det nye at man skal undervise i emner af mere tværfaglig karakter, det har en del af os gjort i rigtig mange år. Men et sådant skifte som det foreslåede stiller spørgsmålet hvem skal lige undervise i det? Dernæst hvad er den faglige begrundelse for ikke længere at følge fagene som de nu er defineret og hvorfor er det lige en fagrække som står svagt i dag men som har enorm betydning som fag (De naturvidenskabelige fag og samfundsfaglige fag). Det virker som at smide badevandet ud uden at have en fuldgyldig erstatning.
Vh
Jens Holm Møller

Græsrodstænkning er også det mest hensigtsmæssige, når der skal tænkes fornyelse i folkeskolens fag. Fag skal have ny benævnelse, nar det er en indholdsmæssig nødvendighed, fordi faget har ændret karakter på grund af ændringer i samfundet, forskning på området og udviklingsarbejder i folkeskolen. Skrivebordstænkning har der været nok af.
Tænk engang hvad det sætter i gang, når der kommer dekret fra oven m.h.t. nye fagbetegnelser. Alle disse udvalgsarbejdet og læse- og læreplansændringer i det uendelige på alle niveauer, hvor man måske har kunnet nøjes med mindre rettelser og tilføjelser… Jeg har deltaget i det ad flere omgange på læreruddannelsesniveau. -. Jamen hvilke ressourcespild! - Ressourcer der kunne være brugt på udviklingsarbejder og videreuddannelse af lærere i relevante sammenhænge. Der hvor lærerne selv tænker med, styrker det deres fagbevidsthed. Og det er nødvendigt, for at man kan tænke tværfaglighed og overordnet

Kære Alternativ
Det er ikke gratis at ændre hele undervisningsplatformen for at tilføre nye betegnelser for noget der langt hen ad vejen allerede er en del af undervisningen. Umiddelbart lyder det dyrt, spild af tid og jeg håber i lægger det på hylden og fokuserer på de alvorligere problemer når i henvender jer til offentligheden.
Kh Christian Damsgaard

Der er flere gode elementer i udspillet, men det virker dog temmelig uovervejet at lave en “venlig revolution”, når de seneste folkeskolereformer netop har øget fokus på tværfaglighed, udeskole, projektarbejde mv. Valget af overskrifter synes også på specielt “Klima og bæredygtighed” at være for udflydende og kan betyde en svækkelse af naturfaglige fag. Den organisatoriske decentralisering er interessant, og vil give skolebestyrelser langt mere indflydelse i dag.
Det er dybt bekymrende, at Caroline Maier i sin kronik kalder tidligere lovgivere for “idioter”. Det fremmer på ingen måde forhandlingsklimaet, hvis vi mener, det er et seriøst udspil, som de øvrige partier skal forholde sig til.

Som naturvidenskabs-kvinde tænker jeg stadig over, om det kan forsvares at udelukke alle de spændende naturvidenskabelige emner fra folkeskolen, som ikke kan falde ind under kategorien “Klima og bæredygtighed”. Skal det fra nu af være umuligt fx at lave et tema om menneskets hjerne eller verdensrummet?

Jeg synes det er et fantastisk forslag, at sætte skolen fri.
Det tror jeg er det helt rigtige for folkeskolen.

Jeg synes dog, at det er lidt ærgerligt, at Alternativet går så meget op i at ændre navnene på fagene. Nu kommer debatten at handle om navne på fag i stedet for indhold. Alt det i foreslår er jo allerede i fagene i forvejen.
I nævner også selv i P1 orientering, at Alternativet i store træk er enig i det indhold, som er i folkeskolen nu. Er det så ikke bare tomme ord og spildte kræfter, at skifte navne på fag?

Hvis i vil sætte skolen fri, er det vel op til skolen, om fagene skal hedde medborgerskab eller historie/samfundsfag. Om man vil splitte fag op eller lægge dem sammen. Det vigtigste er vel indholdet. Så hold fokus på indhold i stedet navne. Det indhold i nævner under jeres nye fag er jo ganske fornuftig, men rummes vel sagtens under de nuværende fag.

Jeg er dog enig i, at kristendomsundervisning burde hedde noget andet. Da faget i dag rummer meget andet en kristendomsundervisning.