Folkeskole reformen

Har efterhånden hørt meget om hvor godt det skulle være med flere timer i folkeskolen, for at børnene kan erhverve sig mere viden.

Har så også hørt hvordan børnenes indlæringsevne forringes af dårligt indeklima i klasserne og at dette medfører mere skole træthed.

Mit forslag er så dette :

Bevar folkeskolens max 6 timers undervisning pr dag og brug de sparede lærer udgifter til at forbedre indeklimaet i klasserne, så vi får mere engagerede elever, der samtidigt også vil lære hurtigere.