Flere ved mere - vi skal være bedre til at klæde vores MF'ere på

Vi mangler et forum, hvor vi kan forberede argumenter for vores politik, som MF’ere og lokalpolitikere kan bruge af, når de møder vælgere og medierne. Et “klæ’ på forum”.

Vi har bruge for at lære af vores fejl.
Et ekempel: Uffe bliver spurgt om finansieringen af 30-timer arbejdsuge. Svaret (Deadline 30. maj 2016) fremstår usikkert og uforberedt.
Svaret kunne være: "Vi er en flad bevægelse, hvor vi tænker høje tanker. Vi har visioner og drømme for et bedre samfund. Jeg har derfor ikke svar på alt. Jeg er ikke spidsen af pyramiden, men med i bevægelse, hvor vi bruger hinandens kompetencer - flere ved mere. Så jeg kan fortælle om vores overvejelser.

Vores samfundsøkonomi skal selvfølgelig hænge sammen. I øjeblikket går vi ikke så meget op i krone for krone økonomien i dette forslag. Det vil under alle omstændighed være meget vanskeligt at forudsige. Men vi har set, at der er lavet forsøg i Sverige, som indikerer, at det kan lade sig gøre og at det giver større livsglæde samtidig med, at det ikke ser ud til at gå ud over samfundsøkonomien. I nogle spørgmål kan man ikke putte tal i en regnemodel, men må have mod til at gøre, hvad man finder rigtigt. Under alle omstændigheder er vores forslag, at 30-timers ugen skal indfases i løbet af 10 år. Så vi vil have tid til at korrigere undervejs. I worst case vil det ikke få vores samfundsøkonomi til at bryde sammen"

Tilsvarende kan vi forberede os for andre emne. Hvilke spørgsmål kan vi få og hvad svarer vi.

3 Synes om