FLERE VED MERE... Om borgerløn. Borgermøde d. 31. maj kl. 19

Borgermøde om borgerløn

Medborgerhuset , Tranebjerg, den 31. maj kl 19

Er ubetinget basisløn asocialt? Eller er det en spændende mulighed for udvikling?
Det vil 3 oplægsholdere gøre os klogere på denne aften.

Program kl 19-21

Oplæg ved Niels Simon Larsen. 15- 20 min.

Niels er fra København og bestyrelsesmedlem af BIEN, Danmark: Basic Income Earth Network, Denmark

Borgerløn/basisløn er ikke værdifri - man får både frihed og lighed med indførelse af den, og det kan sagtens ske gradvist, mener Niels. Han lægger vægt på, at der findes mange forskellige borgerløns-modeller.

Oplæg ved Dorte Toft, 15 - 20 min.

Dorte er IT journalist og blogger, bl.a. kendt fra Stein Bagger sagen. Hun er en del af Politikens “Matriarkat” og har fritidshus i Langør.

Dorte er optaget af spørgsmålet: Kommer robotter til at tage flere arbejdspladser end de skaber? Vil kunstig intelligens medføre, at mennesket denne gang mister mere af det, der gør os enestående, end ved tidligere teknologiskift. Hvad stiller vi op med ”de ubrugelige”?

Oplæg ved Rolf Bjerre, 15- 20 min

Rolf er medlem af Alternativet, kandidat til kommunal- og regionalvalget i København

Ser det som sin hovedopgave er at være broen til en ny politisk kultur med alternativ økonomi. Rolf er optaget af fremtiden. Hvad er det for et liv vi gerne vil have? Og hvad vil fremtiden bringe?

Kort pause

Gruppediskussioner

Uddybende snak i 3 grupper, ledet af hver af de 3 oplægsholdere i ca ½ time

Forslag til diskussionsemner:

· Kan man tænke sig borgerløn i en eller anden form på Samsø?
· Samsø er et godt sted for iværksættere. Kunne borgerløn, cirkulær økonomi og iværksætteri kombineres?
· Kunne borgerløn være med til at give et løft i forhold til etablering af nye virksomheder på Samsø? (F.eks øko-kyllingefarm, genbrugsbutik med nye designs og ideer, skrædderi, fabrik med økologiske cornflakes/havregryn/müesli, bogcafe. mm…
· Kunne vi lokke visionære folk til Samsø mhp bosætning vha basisløn?
· Kunne borgerløn hjælpe vores samfund væk fra en livsform med masser af stress og psykisk sygdom helt ned i børnealder?

Opsamling ved de 3 oplægsholdere og afslutning

Alle er velkomne!

Kom og hør om ideen, der ikke er ny, men faktisk opstod blandt økonomer helt tilbage i 1600-tallet. Ideen er efter 2. verdenskrig blevet støttet af 9 forskellige nobelpristagere i økonomi. Der er allerede forsøg i bl. a. USA, Finland og Holland.

Men er det utopi eller en reel mulighed?

Initiativgruppen bag arrangementet er tværpolitisk og er opstået efter et gruppemøde i det Open Space arrangement, som afholdtes på Flinchs hotel her i foråret med Energiakademiet som tovholder.

Vi vil gerne skabe rammerne om en aften, hvor vi får ny viden, spørger ind og kan overveje borgerløns-ideen i en Samsø kontekst.

Vi håber, vi alle bliver klogere.

Gratis entre, kaffe kr 10,- kage 15,-

Arrangementet er det første i rækken af flere påtænkte, hvor vi med oplæg og samtale vil undersøge vores lille kommunes udviklingsmuligheder. Vi arbejder nysgerrigt under sloganet: ”Flere ved mere”

På initiativgruppens vegne

Tina Kjær, Morten Kjeldgaard, Ruth Lange

Omend jeg tit fremhæver manglende konkurrence til Facebook mv., opretter jeg til tider (og indtil videre) grupper derinde. De er trods alt gode, til at sætte emner i fokus for arbejdsgrupper mm.

Jeg har lavet Å-gruppen her: https://www.facebook.com/groups/394875231851164
med titlen “PF-BI. Partipolitisk Forum for Basisindkomst i Alternativet … et løbende POLA”

Som et empatisk og opbyggeligt modsvar til BIENS’s Facebookgruppe (BIEN: den officielle org. for Borgerløn i DK), kan vi derinde debattere og arbejde seriøst (uden gøen fra politiske yderfløjs-personer m. fl.)

Glæder mig til din/jeres eventuelle deltagelse :slight_smile: