Flere fællesskabsstrukturer

Forslagets tekst

Vi vil arbejde for at skabe fællesskabsstrukturer på tværs af de enkelte bedrifter fx markvildtlaug, græsningslaug, maskinfællesskaber etc. Vi vil arbejde for en udvikling med mindre landbrugsmaskiner, der ejes i fællesskab, af hensyn til fleksibilitet og jordpakning.

Hvordan er forslaget udarbejdet

Landbrugs-POLA I København d. 10. april 2016 og LandbrugsPOLA i Århus, d. 8. maj. 2016.

Forslagsstillere

 1. Morten Krohn
 2. Bina Aylen Seff
 3. Birte Skov Larsen
 4. Fanny Broholm
 5. Franciska Rosenkilde
 6. Helene Hagel
 7. merete kristine medina meincke
 8. Mogens Buch-Hansen
 9. Niels Poul Dreyer
 10. Søren Frederik Hansen
 11. Søren Grene

Status på forslaget

Status: Under udvikling

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Af nysgerrighed: hvordan vil vi gøre det i praksis?

Hvordan tænker I det skulle ske politisk? Jeg er nysgerrig på, hvordan I ser det som en opgave, der skal løftes politisk og ikke civilt? Og hvordan kan vi arbejde for alle de bønder, der lige nu er hårdt bundet op økonomisk - at de får mulighed for at indgå i sådanne fællesskaber?

1 Synes om

Ja, jeg tænker også at det skal være lidt mere konkret. F.eks. kunne det være en støtteordning hvor man støtter specifikke initiativer der fremmer det som forslaget ønsker at opnå.
Sagt på en anden måde, så er dette forslag vel mest en beskrivelse af hvad vi gerne vil opnå (en slags “delmål” til et mere over overordnet mål om bæredygtigt landbrug) men man mangler det konkrete det vil sige midlerne hvor med vi ønsker at opnå (del)målet.

Forslaget minder meget om det, som Frie Bønder - Levende Land lancerede for nogle år siden, nemlig Dalby-planen. Henrik Kuske Skou, som var primus motor, har virkelig brugt mange timer på at regne på det, og det er faktisk ret gennemført. Synes, at man skal kigge lidt mere på det, inden endeligt forslag laves: http://voresomstilling.dk/projekt/mere-jord-på-flere-hænder-dalby-planen/409

1 Synes om