Fleksibilitet i den digitale post

I 2013 blev det obligatorisk for virksomheder (og foreninger) at modtage digital post.
I 2014 blev det obligatorisk for privatpersoner at modtage digital post.

I øjeblikket har blandt andet SKAT og Naturerhvervstyrelsen valgt at bruge deres egne systemer, snarere end dem som borgere og virksomheder er pålagt at bruge. Min lokale kommunalforvaltning sender også gerne papirbreve.

Jeg vil gerne foreslå følgende tiltag:

  • Offentlige myndigheder PÅLÆGGES at bruge det centrale system for digital post, såfremt modtageren ønsker det.
  • Det gøres VALGFRIT for borgere og virksomheder at bruge digital post. Dette gøres ved at
  • der etableres en gratis “udprintningsservice” således at borgere og virksomheder kan modtage papirdokumenter, mens den offentlige myndighed kan nøjes med at håndtere den digitale version. Det er formodentlig enten allerede implementeret eller på vej - til at håndtere post til de borgere, der søger om (og får) dispensation.
2 Likes

SKAT er, under protest, ved at skifte til Digital Post, men mit forslag er at droppe den eksisterende løsning helt og omfavne internationale standarder som S/MIME eller, bedre, PGP.

Noget der har undret mig ved Digital Post er i øvrigt:

  1. Man kan sjældent besvare post, så man skal “fiske” svar adressen fra PDFen
  2. Man kan ikke underskrive digitalt

Bortset fra det kan jeg godt lide “tvangselementet”, nogle skal gå forrest i digitaliseringen, men lav det til et “gulerodselement” og giv en præmie til dem der bruger digital post, ikke i form af et gebyr for papir, men i form af en rabat hvis man går digitalt (jeg forestiller mig at man får 15 kr. pr. mail eller det der svarer til kommunens besparelse, som de vist siger er meget mere)

I forhold til underskrift, så vil jeg mene, at et brev sendt fra borger.dk, vil blive behandlet på samme måde som et underskrevet brev på papir.

Ja, men jeg har oplevet eksempler på modtaget digital post der skulle udskrives og returneres underskrevet