Fleksibelt rotationsprincip til POFO og HB?

Jeg pønser på - til næste årsmøde, 2019 - at foreslå indførelsen af et fleksibelt rotationsprincip for valg til Politisk Forum og Hovedbestyrelsen.

Rotationsprincippet går på, at man højest kan side i PoFo eller HB fire år i træk. Når man grænsen på de fire år, så får man to års pause fra at kunne blive valgt igen.

At rotationsprincippet bør være “fleksibelt” betyder, at det kun træder i kræft, såfremt der er kampvalg om pladserne. Skulle det ske, at der er samme antal kandidater som der er pladser, giver det ingen mening at forcere et rotationsprincip igennem.

Det betyder også, at man i princippet stiller op til de valg, man ønsker. Såfremt der viser sig at være kampvalg, ja, så har kandidater, der ikke har siddet på en plads, eller har siddet på en plads mindre end fire år i træk, førsteret - såfremt de består tillidsafstemnngen, hvad vist er meget normalt. Skulle en kandidat være i pause, kan vedkommende altså godt vælges alligevel, hvis der ikke er kampvalg.

Hvad siger I til forslaget?

1 Synes om

Jeg synes vi skal fokusere på noget andet end vedtægter. Reglen ville ikke have haft nogen betydning indtil nu og så vidt jeg ved heller ikke fra 2019. Så den løser intet problem. Vi har store problemer med at få alternativister til at stille op og lægge en fuld indsats i en hel periode for slet ikke at tale om flere perioder i træk. Så lad os se på politikker på alle niveauer og bruge vores kræfter på udvikle og kommunikere dem -derved motiverer vi også flere til at være aktive og det er der brug for …

2 Synes om

Jf. De vedtægter der blev vedtaget på det seneste landsmøde kan hovedbestyrelsesmedlemmer maks sidde 2 *2 år. Altså 4 år. Så dette er faktisk allerede vedtaget for HB. §9 stk 2 i landsvedtægterne :wink:

Tak for denne centrale oplysning. Det var jeg ikke opmærksom på. Mit forslag var dog bedre, da det kun træder i kraft ved kampvalg.

Men så meget desto større grund til at indføre en lignende begrænsning ved valg til PoFo.