Fjerne blanke stemmer som "nej" stemmer ved afstemninger om vedtægtsændringer

Forslagstekst

Angående: § 21 Vedtægter og revision af vedtægter

Nuværende vedtægter Forslag til ændring
Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på et Landsmøde ved mindst 2/3 stemmeflertal. Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på et Landsmøde ved mindst 2/3 flertal af afgivne for og imod stemmer.

Forslag om øjeblikkelig ikrafttrædelse.

Fordele Ulemper
Det bliver nemmere at få vedtaget ændringer i vedtægterne. Fjerner en utydelighed omkring afgivelse af “blanke” stemmer, som mange tror betyder “jeg har ikke en holdning” Sidestiller “blanke” stemmer med ikke at afgive sin stemme. En blank stemme kan være legitim som “nej” stemme, da det kan være fordi man ikke er imod forslaget, men i stedet ikke synes det er godt nok, det der er blevet stillet.

Forslagsstillere

  1. Noah Reinert Sturis

Status på forslaget

Status: Kladde

Forslaget er en kladde og er ikke synlig for alle.

Forslaget er under udvikling. Når det er færdigudviklet, kan forslaget skrives færdigt og komme i høring. Du kan debattere og følge forslaget på Dialog.