Februar Nyhedsbrev, lokalforeningen Alternativet for Vejle og Opland

Velkommen til februar nyhedsbrevet,
Nu, hvor valget nærmer sig begynder flere og flere at bekende politisk kulør og iklæde sig diverse partiers reklame tøj. Det betyder også at mine elever kommer i diverse ungdomsparti slogans - og her stødte jeg så på påstanden “Skat er tyveri”. Nu er eleven barn af en almindelig middelklasse familie der, som alle andre middelklasse familier vil have svært ved at sende poderne gennem uddannelsessystemet uden den fælles kasse.
Men udsagnet fik mig dog alligevel til at tænke. Jeg har I mange år betalt min skat om ikke med glæde, så dog uden aversion - når bare de fattige, de ledige og de syge har det godt og de unge får en uddannelse så virker skat jo som en ganske fornuftig ting. At hele dette system er ved at bryde sammen har dog stadig ikke fået mig overbevist om at skat er skidt, men jeg er begyndt at overveje tingene ret dybt.
Når folketingets flertal med regeringen i spidsen vedtager rent symbolpolitiske forlag, hvor al sagkundskab tilsidesættes og kun følelserne hersker, begynder det at slå kraftigt ud på mit barometer.
Når der afsættes 80 millioner skattekroner til et totalt nytteløst grænsehegn. Et grænsehegn, hvor alle der forstår noget om sagerne siger tåbelighed men politikerne siger “det ved vi godt, men det er så flot symbolpolitik”, så slår mit barometer ud.
Når der afsættes 3/4 milliard til at huse flygtninge på en øde ø, fordi det er sådan en flot symbolpolitik mens al sagkundskab siger det kun skaber større og dyrere problemer - så slår mit barometer at slå ud.
Når justitsministeriet i symbolpolitikkens navn forlanger dyrere og dyrere, hårdere og hårdere straffe, mens sagkundskaben siger at strengere straffe ikke nytter, kun koster, så slår mit barometer ud.
Når en milliarddyr sundhedsreform søges hastet igennem folketinget for at vise symbolpolitisk handlekraft mens alle der ved noget om sagerne siger “klap lige hesten og undersøg sagerne”, så slår mit barometer ud.
Såfremt de folkevalgte politikere har lyst til at få dækket deres følelsesmæssige behov med symbolpolitik, så kan de saft susmeos gøre det for deres egne penge.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vi i Alternativet meldte så klart ud.

Tak fordi du læste med så langt, for nu skal vi til den næste måneds program, der indeholder stort som småt - og husk vi holder generalforsamling den 9 marts - indleder dog med “Kort Fra Olav”

Du er også velkommen til at kommentere, diskutere, belønne og være enig/uenig med dette nyhedsbrev på dialog.alternativet.dk eller på mandagsmøderne.

Uden eneret på sandheden
Alt det bedste
Lars

Kort Fra Olav
Siden sidst har jeg samlet en arbejdsgruppe uden partipolitisk tilhør, som skal prøve at få politikerne i Vejle til at underskrive en hensigtserklæring, om at Vejle kommune ikke vil bruge virksomheder eller investere i virksomheder, som lægger penge i skattely. Vi holder vores næste møde i morgen mandag, den 18/2 hvor vi skal vælge metode og hvilke partier, der er i byrådet, vi vil kontakte og få med på vognen.

I morgen mandag er jeg også til møde i Grundlovsmødegruppen, hvor vi skal prøve at finde fælles fodslag for dette års Grundlovsdagsmøde i Vejle By. Der har i alt for mange år været et spændt forhold mellem partierne og derfor er disse møder blevet noget indspist og alt for små til at vi kan vække opmærksomhed og få folk til at kigge forbi.

PROGRAMMET

Mandag, den 25. februar afholder Politisk Cafe igen debataften på Cafe Conrads.
[Redirecting...]
Det er som altid gratis og denne gang vil vi bruge de 2 timer på at snakke om demokratiets tilstand og hvad den enkeltes holdning til demokrati betyder på opblomstringen af populisme og protektionisme. Hvilke rettigheder har man, hvis man ikke blander sig i debatten, men overlader det til politikere og embedsfolk?

Mandag, den 4. marts er der medlemsmøde og her vil jeg gerne fortsætte snakken om demokratiet. Denne gang med udgangspunkt i en lille video fra Alternativet om en dag i Uffes liv, hvor han er sammen med forskellige mennesker - bla Steen Hildebrandt. Uffes spørgsmål til os alle: “Er vi kommet forbi punktet, hvor vi ikke længere kan/skal være de pæne elever i klassen, men bruge grimme ord om de andre?” eller bør vi være tro vore dogmer. https://bit.ly/2IiYGYu
Som en lille ekstra strøtanke til jer der dagligt tvivler på vores tids magthavere og beslutningstagere er her et indlæg i Ræson.
https://www.raeson.dk/2019/morten-grothe-kraemmergaard-er-jeg-den-eneste-borgerlige-vaelger-der-er-skuffet/

Lørdag den 9. marts er der generalforsamling i lokalforeningen for Alternativet Vejle og Opland
Mere følger i separat indbydelse.

Affaldsindsamling Den 31. marts rydder vi op, tilmeld dig på https://www.affaldsindsamlingen.dk/ eller kom med os andre og skab et hold. Mød op på mandagsmødet eller mail til vejle@alternativet.dk

Valgkamp Plakatophængere, har du lyst til at Alternativet skal pynte på dit lokal område under valgkampen, så søger vi plakatophængere overalt i kommunen - har du set en eller flere lygtepæle og har du lyst til at hænge en plakat eller flere op, skriv til vejle@alternativet.dk eller kom til mandagsmødet.

Det var det for denne gang.
Vi vender tilbage med nyt nyhedsbrev :slight_smile: