Fællesmøde for lokalforeninger

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000010590 StartFragment:0000000497 EndFragment:0000010573

Alternativet i Midt- og Vestjylland

Storkredsens Bestyrelse

storkreds.vestjylland@alternativet.dk

Midt- og Vest den 30. juli 2019

Fællesmøde for lokalforeningsbestyrelser i Midt- og Vestjyllands storkreds

Kære medlemmer af lokale foreningsbestyrelser for Alternativet i Skive, Struer/Lemvig, Ringkøbing/Skjern, Herning, Silkeborg Viborg og medlemmer i Holstebro og Ikast-Brande Kommune

Så går det hen og bliver sensommer, og nu starter arbejdet for Alternativet igen efter ferien. Bestyrelsen for storkredsen har et ønske om et tættere samarbejde mellem lokalforeninger og storkredsen, og inviterer jer derfor til fællesmøder rundt omkring i storkredsen.

Det første møde vil finde sted i Struer mandag den 19. august kl. 19.00 i Aktivitetcentret Struer Skolegade 5A 7600 og slutter kl. 20.30. Mødet er for alle medlemmer af lokalbestyrelserne og helst mindst en repræsentant fra hver bestyrelse. De områder, hvor der ikke er lokalbestyrelser (Ikast-Brande og Holstebro) inviteres alle medlemmer i håbet om, at der vil møde nogle interesserede som eventuelt på sigt vil lave noget lokalt arbejde.

Det vi kunne tale om kunne være:

a) Det lokale arbejde og problemer

b) Økonomi og fordeling af midler

c) Folketingskandidater og proces henimod valg af folketingskandidater 2020

d) Kommunal og Regionrådsvalg 2021

Der vil være forfriskninger og frugt.

For at danne et overblik over hvem og hvor mange som kommer, er forpersonen forpligtet til at give en tilbagemelding til storkredsen senest onsdag den 14. august pr mail: storkreds.vestjylland@alternativet.dk

De øvrige datoer for fællesmøder vil være følgende:

  1. november 2019 kl. 19.00 Herning Huset nr. 7

  2. februar 2020 kl. 19.00 i Ringkøbing

Årsmøde og opstillingsmøde bliver 21. marts 14.00 i Silkeborg

Det var vist alt for denne gang. Vi ses!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Storkredsen i Midt og Vestjylland