Fælles initiativ for demokratisk samtale for alle i hele Danmark

DEMOKRATISK SAMTALE FOR ALLE I HELE DANMARK … - ja, men hvordan?

To måneder er der nu gået siden KV21. De nye byråd er så småt ved at trække i arbejdstøjet og vende sig til lugten i bageriet - og måske er de første politiske sværdslag allerede ved at blive udkæmpet rundt omkring i landet.

I Alternativet kan vi glæde os over vores fem pladser i hhv København, Skanderborg, Viborg og Thisted. De pladser og platforme kan (og skal) vi løfte til nye højder - sammen!

Ved KV21 stillede jeg selv op i Køge Kommune, og jeg antager at I andre Å-kandidater rundt om i landet drøftede ét af de samme temaer som os i Køge: Den demokratiske samtale mellem byråd og borgere - eller mangel på samme - mellem to valg.

Uanset om vi blev valgt ind eller ej, hermed et forslag til debat her i gruppen: Skal vi i fælles flok, som ex-kandidater eller bare menige medlemmer af Alternativet, foreslå vores respektive byråd, at der i den kommende byrådsperiode skal være fokus på den demokratiske samtale? Et nybrud i politisk debat. En kulturforandring for danskernes interesse i lokal- og landspolitikpolitik.

Konkret har jeg tre forslag, som jeg selv gik til valg på i Køge, og derfor gerne vil arbejde videre med. Med eller uden jer andre - men helst med !:wink:

Forslagene kan tilpasses lokalt, men hvis vi i hele landet - nærmest synkront - forslog det samme, kunne vi (måske) få max eksponering og medieomtale af Alternativet som parti og bevægelse med vores opfordring om demokratisk samtale i øjenhøjde med danskerne. Forslagene burde være noget som alle partier og folkevalgte kunne se en pointe i.

De tre forslag er:

  • Kommunalt Borgerting (100 m/k, over 18 år, repræsentative for kommunen, 4 årlige samlinger + ad hoc møder )

  • Kommunalt Børne-Unge Råd (30 m/k, 10-25 år, repræsentative for kommunen, 4 årlige samlinger + ad hoc møder)

  • Kommunalt Folkemøde (1-2 dage hvert år, kommer rundt/ud i hele kommunen, ét sted År 1, andet sted År 2, tredje sted År 3 etc)

Pointen med alle tre initiativer bør være:

  • med Byrådets opbakning

  • primært drevet af frivillige, men med administrativ støtte fra kommune/forvaltning

  • med økonomisk underskudsgaranti fra kommunen (Økonomiudvalget og Kulturudvalget)

  • for alle partier og lokallister (også dem, som endnu ikke er opstillingsberettigede)

  • … og sikkert noget stort/med småt som er glemt !:wink:

Hvad tænker I rundt om i landet om det?

Hej Peter!
Interessant forslag!
Hvilken magt forestiller du dig, at disse ting/råd skal have?
Mvh.
PS: Mener du ikke, at Børne-Ungerådet skal omfatte aldersgrupperne 10-18 år?

Jeg tvivler på, at Byrådene rundt om i landet vil give disse ting og råd nogen reel magt - man kan blive positivt overrasket. Har du nogle forslag, som byd gerne ind!

Umiddelbart tænker jeg at aldersgrænsen skulle hedde 10-25 år, men der er måske en risiko for, at børn på 10 år bliver “tromlet ned” af unge på 18-25 år. Det er i hvert fald forskellige ting i livet, som de nok vil have fokus på, og det ville en mødefacilitator skulle kunne facilitere.


Er der ikke/har der ikke været sådanne råd et eller flere steder?

Jeg er imod demokratisk samtale for alle! :wink: Ikke fordi jeg er imod demokrati eller samtaler eller endda samtaler i demokratisk ånd.
Men samtaler uden ansvar eller indflydelse, tror jeg bliver en narresut både dem der deltager og for os som parti.
Virkelig demokrati må være et forpligtigende fællesskab hvor du som borger gør en reel indsats og får noget igen. Kommunalbestyrelsen må i en eller anden grad stå til ansvar for hvad Borgertinget/Ungerådet/Folkemødet er enig om.

Jeg kan heller ikke se andet end, at partierne må holdes ude af dette. Borgertingene må være til for at bryde netop med de hierarkier og konkurrencehensyn som lever i partisystemet. Borgetingets medlemmer bør udvælges ved lodtrækning.

Måske skal ansvar og indflydelse endda skærpes så meget, at det er et enkelt sagsområde hvor tinget har indflydelse på de helt generelle rammer i et års tid eller en hel valgperiode.

I øvrigt tænker vi nok her i Københavns Kommune, at befolkningen er så stor så demokratiet først kommer til sin ret hvis byen splittes op i mindre enheder.

1 Like

Point taken! Vores forslag skal naturligvis være forpligtende for de siddende byrødder.

Men kan vi også gøre det forpligtende for borgerne at deltage I?

Ifbm med min anden halvdel af mit store klimainitiativ (her henover foråret) arbejder vi med et Klima-borgerting i Skanderborg Kommune {særligt møntet at lytte til de lokalbefolkninger som har indsigelser mod den skæmmende del af VE-anlæg … her er det stadig et mål at sikre en; ‘hellere noget eller intet’-effekt, såfremt folk stejler helt [der til at fødekæden for både vind- og solkraft går fra land mod hav generelt]}