Evaluering af Politikudviklingen i Alternativet

På Landsmødet 2017 var der bred opbakning til, at vi skulle evaluere Alternativets politikudvikling, og evalueringen er nu afsluttet. Vi skal lære af både vores successer og fejl, og blive endnu bedre til at realisere Ny Politisk Kultur, når vi sammen skaber grøn og alternativ politik.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/evaluering-af-politikudviklingen-i-alternativet