Evaluering af politikudvikling i Alternativet

Inddragende og deltagelsesorienteret politikudvikling er en del af Alternativets fundament, og vi tror på, at en bredt inddragende meningsudveksling giver grundlag for bedre politiske løsninger og større ejerskab. Fra Alternativets begyndelse og frem til i dag har der været flere versioner af processerne, og løbende er de enkelte dele blevet tilpasset.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/evaluering-af-politikudvikling-i-alternativet