Europaparlamentsvalg

Bornholms storkreds vil afholde opstillingsmøde til Europarlamentsvalget (EPV) søndag den 10.juni 2018.

Kandidater skal indsende deres opstillingsgrundlag senest den 6.maj 2018

Hermed er tidsfristen overholdt og der vil kommer nærmere information om hvad tid og hvor valget vil blive afholdt.

Tidsfrister
Ifølge minimumsvedtægterne for storkredsene skal følgende tidsfrister overholdes i forbindelse med EPV19-opstillingsmødet. Vær dog opmærksom på, at jeres respektive storkreds’ vedtægter kan varierer fra minimumsvedtægterne. Læs derfor også jeres egne vedtægter igennem, for at se om andre tidsfrister gør sig gældende for jer.

  1. Det er storkredsens kandidatudvalg, der er ansvarlig for afholdelsen af storkredsens faste og supplerende opstillingsmøder sammen med storkredsbestyrelsen.

  2. Opstillingsmødet skal varsles med mindst seks ugers frist. Opstillingsgrundlaget for kandidaterne skal være afleveret til kandidatudvalget fire uger før opstillingsmødet afholdes, og sendes videre til medlemmerne senest to uger før mødet.

Eksempel:
Ønsker I at afholde EPV19-opstillingsmødet d. 2 juni, er det nødvendigt at indkalde hertil senest lørdag d.
21 april. EPV19-kandidataspiranter skal da indsende deres opstillingsgrundlag til kandidatudvalget senest d. 5 maj, og opstillingsgrundlagene skal sendes ud til medlemmerne senest lørdag d. 19 maj.

Med venlig hilsen
Storkreds Bornholm.