EU-valgs-opstillings-møde på søndag - fuldmagtsafstemning tilladt

Kære Alternativist

Det er nu på søndag, at vi skal vælge mellem vores to kandidater Esben Ingerslev og Susan Kjeldgaard. Mødet vil også indeholde rig mulighed for debat og snak om EU.

Det foregår på Carlsbergvej 13 i Hillerød fra 14:00 til 17:00

Vi har netop vedtaget i kandidat-udvalget at fuldmagtsafstemning godtages.
Krav til fuldmagt: Skal minimum indeholde: Navn, dato, underskrift, at det drejer sig om EU-kandidat-opstillings-valget og begæring om, hvem man ønsker at stemme på. Den skal afleveres fysisk til os, men må gerne være printet.

Dagsorden:
14:00 - Velkomst og uddeling af valgkort
14:15 - Præsentation af dagsorden, valg af ordstyrer, referent, stemmetællere og godkendelse af dagsorden.
14:30 - Esben og Susan får lov at fortælle om sig selv og deres visioner
15:00 - Valghandling 1 - Er aspiranterne opstillingsberettiget?
15:10 - Kaffepause
15:20 - Debat og oplæg - relativt frit forum, hvor vi debatterer med kandidaterne og hinanden.
16:20 - 2. valghandling - Hvem skal være vores kandidat?
16:40 - Afrunding

Vi forventer, at snakken kommer til, at gå lystigt. Det er altid en fornøjelse at snakke politik!

Vi glæder os til at se dig.
Grønneste hilsner
Kandidatudvalget Storkreds Nordsjælland