EU Valg søndag den 26.maj 2019

                            Valgtilforordnede fra Alternativet i Skanderborg

Kære medlemmer af Alternativet i Skanderborg Lokalkreds.

Vi er blevet bedt om at finde 3-5 valgtilforordnede i forbindelse med valget af medlemmer til EU

parlamentet. Det drejer sig om 3 valgsteder: Hørning Idrætscenter, Morten Børup Hallen og Ry Hallerne.

Opgaven starter kl. 8:00 og varer indtil stemmerne et talt op om aftenen. Så det bliver en lang dag.

Dog slipper man for at optælle de personlige stemmer. Kun listestemmer skal optælles.

Diæten er fastsat til 1275 kr. (skattepligtig B-indkomst). De udvalgte valgtilforordnede vil få

tilsendt et dokument med links til registrering af deres deltagelse, hvor man af hensyn til

data sikkerhed skal bruge NemLogin for at få adgang til at taste oplysninger ind.

Hvis du vil hjælpe Alternativet med at stille med personer til de tildelte pladser, så send en mail til

undertegnede, hvorefter I vil modtage de relevante oplysninger for at kunne registrere

jer.

For at være tilforordnet skal man være bosiddende i Skanderborg Kommune.

Endeligt er det muligt at melde sig allerede nu som valgtilforordnet ved Folketingsvalget

den 5. juni, hvor det hele gentages bortset fra, at mødetidspunktet vil være kl. 7:00.

Hvis vi får nok svar, slipper vi for at sende en ny mail.

Med venlig hilsen

Søren Frandsen (kontaktperson)

Email: srf@phys.au.dk

Mobil: 2380 0933